Plačiai nuskambėjusios tragedijos atomazga: greitosios darbuotojus pasiūlyta įkalinti

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai išėjo priimti sprendimo beveik trejus metus juose įstrigusioje daug aistrų sukėlusioje greitosios medicinos pagalbos darbuotojų, kaltinamų pagreitinus paciento mirtį, byloje. Prokurorė pasiūlė pasiųsti kaltinamuosius už grotų.

Lemtingas priepuolis

Ši neeilinė byla dėl visuomenę 2018-ųjų vasarą sukrėtusio įvykio, į kurios teisiamųjų suolą pasodintas apie 20 metų darbo stažą greitojoje medicinos pagalboje turintis Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Greitosios medicinos pagalbos skyriaus slaugos specialistas Vigintas Balsys bei panašų darbo stažą šioje srityje turėjęs buvęs šio skyriaus vairuotojas-sanitaras Ričardas Survila buvo nagrinėjama šiame teisme nuo 2019-ųjų vasaros.

Beveik vienerius metus truko ir Kauno teisėsaugininkų ikiteisminis tyrimas dėl šio įvykio. Teisiamųjų pacientas, kuriam buvo 85-eri, mirė už aštuonių dienų po jo.

Kauno klinikų neurochirurgai jau negalėjo niekuo senoliui padėti. Į šią gydymo įstaigą jis buvo atvežtas ir netrukus po įvykio bei skubiai operuotas. Tačiau po to vėl grąžintas į Kėdainių ligoninę, kur pablogėjus jo sveikatos būklei, vėl atvežtas į Kauno klinikas.

54-erių V.Balsį ir 63-ejų R.Survilą į teisiamųjų suolą pasodino vienas 2018-ųjų liepos 29-ąją jiems tekęs iškvietimas. Tos dienos popietę minėtam senoliui žiūrint su žmona detektyvinį serialą, jam staiga skubiai prireikė į tualetą. Po kurio laiko žmona sunerimo, kad sutuoktinis pernelyg ilgai iš ten negrįžta. Tačiau iš pradžių dar manė, kad dėl to, jog beskubėdamas pamiršo lazdą, kuria pasiramsčiuodavo vaikščiodamas.

Po kurio laiko žmonai nuėjus į tualetą, sutuoktinis teigė, kad jam labai bloga. Bet nenorėjo, kad žmona kviestų greitąją. Dėl to ji puolė skambinti sūnui. O šis, parskubėjęs į namus ir pamatęs, kaip atrodo tėvas, liepė mamai nedelsiant kviesti greitosios medikus.

Šie, anot velionio artimųjų, atvyko labai greitai. Ir vyresnysis iš jų pagal pareigas – V.Balsys, apžiūrėjęs senolį, nusprendė skubiai vežti jį į Kėdainių ligoninės priėmimo skyrių.

Karščio įkaitai

Ištempti iš tualeto jame susmukusį nesąmoningą virš 100 kilogramų sveriantį pacientą šiaip taip pavyko dviese – jo sūnui su V.Balsiu.

Tačiau užkelti ligonį ant neštuvų su ratukais, nuleistais į minimalų aukštį, jau reikėjo trijų vyrų jėgos – prie jau minėtų prisijungė ir V.Balsio kolega R.Survila.

Susidorojus su šia užduotimi ir pritvirtinus pacientą trimis diržais prie neštuvų, šie pakelti iki 120 cm aukščio. Iš paciento kiemo į gatvę juos jau stūmė tik greitosios medicinos pagalbos darbuotojai. Tačiau likus iki tarnybinio automobilio keliems metrams, V.Balsys nusprendė, kad prieš nukeliant neštuvus nuo šaligatvio į važiuojamąją kelio dalį, reikia padėti į automobilį sunkų nešulį su medicinos įranga, kabojusį ant jo peties.

Anot V.Balsio, tai buvo būtina tvyrant 28 laipsniams karščio, nes nešulys labai trukdė. Jis tikina perspėjęs kolegą, ką ketina daryti. Ir šis esą pasakė, kad viskas gerai. Nors R.Survila linkęs teigti, kad neprisimena, ar V.Balsys jį perspėjo. Ir negali pasakyti, kas netrukus nutiko, nes neštuvai staiga pasviro į vieną pusę. Ir jis vienas šių tiesiog neišlaikė. O paciento artimieji taip pat buvo per toli.

Neštuvams nuvirtus ant šono, juose pritvirtintas pacientas trenkėsi galva į asfaltą.

Iškalbingi akcentai

Ikiteisminio tyrimo metu V.Balsys teigė, kad nelaimė įvyko jam vos spėjus įlipti į greitosios automobilį. O atsisukęs į netikėtą triukšmą, jis pamatė ne tik ant šono gulinčius neštuvus su pacientu, bet ir kad jų ratai ties ligonio kojomis užsilenkę pusiau, o esantys prie galvos stovi statūs.

Anot nukentėjusiojo, patyrusio šio įvykio metu galvos traumą, žmonos, tuo metu, kai pasigirdo greitosios vairuotojo šūksnis: „Griūna!“, ji spėjo atkreipti dėmesį, kad du trečdaliai neštuvų – jau ant važiuojamosios kelio dalies, o galiniai ratai – dar ant šaligatvio. Dar po akimirksnio vienas iš pastarųjų jau buvo pakibęs ore. O tai, kas įvyko dar po sekundės, jau sutilpo į jos šūksnį: „Užmušė!“

Į šį sureagavo ir priešais gyvenanti kaimynė, kaip tik tuo metu išėjusi su draugėmis iš namų. Apibėgusios įvykio vietą joms užstojusį greitosios automobilį, moterys atkreipė dėmesį į kraujo dėmę važiuojamojoje kelio dalyje – šalia jau ant ratukų pastatytų neštuvų, kuriuos medikai nesėkmingai bandė įstumti į savo automobilį. Pasiteiravus šių, ar nereikia padėti, sulaukta atsakymo, kad nieko čia nenutiko. Nors pristačius pacientą į Kėdainių ligoninės priėmimo skyrių, ir V.Balsys, ir R.Survila atsiprašė jo artimųjų už šį įvykį.

A. Primost/BNS nuotr.

Teisinosi skirtingai

V.Balsį ir R.Survilą į teisiamųjų suolą pasodino teismo medicinos ekspertų išvada, kad paciento patirtas kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu prilygsta sunkiam sveikatos sutrikdymui, kuris dėl jo sveikatos būklės iki traumos bei vartotų medikamentų tapo mirties priežastimi.

V.Balsiui ir R.Survilai buvo pareikšti kaltinimai pažeidus ne vieną jų darbą reglamentuojančią instrukciją, akcentuojančią, kad, organizuojant paciento transportavimą neštuvais, privalu užtikrinti jo saugumą. O esant per dideliam svoriui, – kviesti aplinkinius žmones arba ugniagesius gelbėtojus. Ir taip dėl neatsargumo – pažeidžiant teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles, sunkiai sutrikdžius jo sveikatą. V.Balsiui pareikštas kaltinimas, kad neįsitikinęs, jog R.Survila vienas išlaikys neštuvus, paliko šį vieną. O R.Survilai – kad saugiai neišlaikė neštuvų.

Nei V.Balsys, nei R.Survila savo kaltės ikiteisminio tyrimo metu nepripažino. Nors neštuvų, kuriais transportuotas vėliau iš šių išmestas senolis, naudojimo instrukcijoje, kaip akcentuojama kaltinamajame akte, nurodyta, kad jų naudojimas reikalauja mažiausiai dviejų treniruotų operatorių bei buvimo su pacientu visą laiką.

V.Balsys teisinosi, kad paliko pacientą vieną su kolega, kai šis esą užfiksavo neštuvų, atstumtų iki pačios lygiausios vietos, stabdžius. O R.Survila – kad, jo nuomone, neštuvai apvirto todėl, kad „atsifiksavo jų priekinių ratų pakėlimo fiksatorius, kuriuo jie pakeliami ir užfiksuojami.“

Teigiamas kaltinamųjų sunkiu paciento sveikatos sutrikdymu dėl neatsargumo charakteristikas teisėsaugininkams pateikė ir VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro administracija.

Atvirkštinis efektas

Nepripažino savo kaltės V.Balsys su R.Survila ir stoję prieš teismą.

Be to, su ekspertų išvada, kad nukentėjusysis mirė dėl to, jog dėl turėtų lėtinių senatvės ligų gėrė kraują skystinančius vaistus, kurie ir lėmė patirtos galvos hematomos, numetus jį nuo neštuvų, išsiplėtimą, kuo remiantis V.Balsiui ir R.Survilai buvo pareikštas kaltinimas sunkiai sutrikdžius šio savo paciento sveikatą dėl neatsargumo, nesutiko ir nukentėjusiaisiais pripažinti velionio sutuoktinė bei sūnus. Jų atstovas prašė perkvalifikuoti kaltinimą į sunkesnį – dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. O patys nukentėjusieji prašė priteisti iš abiejų teisiamųjų po 100 tūkst. eurų atlygį kiekvienam iš jų. Perkvalifikavus kaltinimą į neatsargų gyvybės atėmimą, už kurį gresia vieneriais metais griežtesnė bausmė nei dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo, galima tikėtis didesnės teismo priteistos sumos. Nes draudimo bendrovės, kurioje kaltinamieji buvo apdrausti, atstovas teisme pareiškė, kad jie padengia apdraustųjų padarytus nuostolius iki 35 tūkst. eurų. Tačiau, tik tada, jeigu civilinė atsakomybė neperauga į baudžiamąją.

Tačiau V.Balsio advokatas po minėto nukentėjusiojo atstovo prašymo paprašė pakartotinės ekspertizės – ar paciento mirtis nebuvo nulemta jo turėtų gretutinių ligų, o ne įvykio metu patirtos galvos traumos. Ir šią bylą nagrinėjantis teisėjas Ričardas Juodis tokią ekspertizę skyrė.

Tačiau viskas baigėsi tuo, kad, atlikus pakartotinę ekspertizę, dėl kurios teko skelbti net aštuoniolikos mėnesių priverstinę pertrauką, per tą laiką ankstesnę prokurorę pakeitusi nauja paprašė pasunkinti kaltinimą teisiamiesiems, perkvalifikuojant jį į neatsargų gyvybės atėmimą. Tokį prašymą ji motyvavo tuo, kad papildomai apklausus teisme pakartotinę ekspertizę atlikusius Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus ekspertus bei specialistą-gydytoją, paaiškėjo naujos aplinkybės – kad velionio mirties priežastis – patirta galvos trauma.

T. Merkelevičiaus/BNS nuotr.

Ilgai laukta kulminacija

Už neatsargų gyvybės atėmimą gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Ir jokios kitos alternatyvos nenumatyta. Tik laisvės atėmimas.

Vakar įvykusiose šios bylos baigiamosiose kalbose prokurorė pasiūlė kaltinamiesiems trejų metų įkalinimą, t. y. artimą vidurkiui bausmę, numatytą už neatsargų gyvybės atėmimą. Tai motyvuota tuo, kad nėra jokių jų kaltę lengvinančių aplinkybių. Kaltinamieji net jos nepripažino.

Su prokurorės siūloma bausme sutiko nukentėjusieji bei jų atstovas, kurie labiau buvo susikoncentravę į argumentus, kodėl jiems turi būti priteisti prašomi ieškiniai. Be jau minėto šešiaženkle suma įkainoto moralinio atlygio velionio sutuoktinė dar prašo priteisti jai ir patirtą beveik 2 tūkst. eurų turtinę žalą.

Teisiamųjų advokatai prašė jų ginamuosius išteisinti, teigdami, kad į tokią situaciją, kaip šie, gali patekti kiekvienas iš mūsų.

Savo advokatams antrino ir patys teisiamieji, sunkiai slėpę sutrikimą dėl prokurorės pasiūlytos bausmės ir net ašaras.

Teismas savo sprendimą skelbs kitą mėnesį.NAUJAUSI KOMENTARAI

Studentė gydytoja

Studentė gydytoja portretas
Jūs juokaujate ? O kodėl sunkiai sutrigdęs sveikatą merginai, boksininkas, laisvėje? Tokiau baliavoja? Kodėl jaunos merginos kalbėdamos telefonu partrenkę mirtinai žmogų nėra sodinamos? Nors dėl pastarųjų pritariu, nes žmogus netyčia, kalėjimas ne išeitis. Tačiau medikai, dėl skubėjimo nekvietę ugnegesių į pagalbą, netyčia atėmę gyvybę tiek teisiami? Senoliui nebedaug buvo likę, giminės sugalvojo pasipelnyti, aš juos paduočiau į teismą pačius už siekį pasipelnyti, nes sumos tai kosmiškos, dieduko gyvybė verta 100 000? Giminėms tikiuosi pareis karma.

Erika

Erika portretas
Manau jau paramediko darbo nebenoriu tokį straipsnį paskaičiusi o dar kiek patys mokslai kainuoja. Nesąmonė jai čia buvo tik profesinis aplaidumas ir tai netyčia.

.

. portretas
Sodinkit sodinkit visus gyditojus ir seseles, greit nebeliks kas gydo, o likusieji išvažiuos.
VISI KOMENTARAI 29
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių