(Ne)laukta atomazga: vyriausiąjį pakaunės išsišokėlių prievaizdą siūloma patį bausti už chuliganizmą

Jau daugiau kaip dvejus metus Kauno apylinkės teisme įstrigusioje Kauno rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Sergejaus Lemziakovo, kaltinamo darbo metu pažeidus viešąją tvarką, nesunkiai sutrikdžius asmens, su kuriuo sukonfliktavo, sveikatą ir sugadinus šio turtą, byloje priartėta prie kulminacijos. Šiandien prokurorė pasiūlė jam bausmę.

Iškalbingas manevras

Kaip jau rašyta, ši byla, kurioje S.Lemziakovui pareikštas kaltinimas per šešiolika minučių padarius tris nusikaltimus, buvo perduota Kauno apylinkės teismui 2019-ųjų gruodį – po pusmetį užtrukusio ikiteisminio tyrimo. Tai padaryta paslapčia. Nors šį didelį atgarsį sukėlusį konfliktą, į kurį šis aukštas pareigas užimantis valstybės tarnautojas, prieš tai 33-ejus dirbęs policijoje, įsivėlė viešoje vietoje, plačiai aprašė ne tik Kauno, bet ir šalies žiniasklaida.

52-ejų S.Lemziakovas kaltinamas 2019-ųjų gegužės 14-osios rytą prie pašalinių žmonių įžūliai elgęsis Raudondvario plente: kilusio konflikto dėl vairavimo metu tyčia vieną kartą dūręs peiliu kitam vairuotojui į šlaunį, padarydamas durtinę-pjautinę žaizdą, po to parvertęs nukentėjusįjį ant variklio dangčio ir viena ranka spaudęs jo kaklą, o kita bandęs suduoti, t.y. sutrikdęs viešąją tvarką, padaręs nesunkų sveikatos sutrikdymą ir sugadinęs svetimą turtą – įlenkęs variklio dangtį.

Policijos departamentui pranešus apie šį incidentą, S.Lemziakovas teisinosi tramdęs tada kelių erelį, akcentuodamas, kad šis jau trylika kartų baustas administracine tvarka. Ir pats išprovokavo konfliktą bei elgėsi agresyviai, dėl ko jam teko nuo šio kelių chuligano gintis.

S.Lemziakovas nepripažino jam pareikšto kaltinimo ir stojęs prieš teismą. Ir pareiškė, kad duos parodymus tik po visų proceso dalyvių apklausos bei medžiagos peržiūrėjimo.

Sergejus Lemziakovas/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Nukentėjusiojo versija

Beveik perpus už teisiamąjį jaunesnis nukentėjusysis, beje, bylon sugulusių įvykių metu deklaravęs gyvenamąją vietą Kauno rajono savivaldybėje, kurioje S.Lemziakovas tebedirba iki šiol, teisme teigė, kad chuliganiškai tada elgėsi pastarasis.

Anot pripažintojo nukentėjusiuoju, incidentas įvyko, jam persirikiuojant sankryžoje, kai kažkur skubėjęs teisiamasis bandė jį aplenkti. Ir tai padaręs sustojo, sustabdydamas ir visą eismą. Iš jo gestikuliacijos nukentėjusysis sakė supratęs, kad ir jam reikia sustoti. O tai padarius ir priėjus prie teisiamojo, šis jam pareiškė, kad jis praras teisę vairuoti automobilį, nes viskas nufilmuota.

Nukentėjusiojo teigimu, teisiamasis jam neprisistatė ir nieko apie savo pareigas nesakė. Po savo pareiškimo – apsisukęs ir nuėjęs.

Nukentėjusysis neneigė sekęs teisiamajam iš paskos, nes norėjo pažiūrėti vaizdo registratoriaus įrašą, apie kurį šis užsiminė. Tačiau, pasilenkus prie teisiamojo automobilio, šis jam trenkė plaštaka į smakrą. Ir necenzūriškai liepė eiti iš čia. O po to dar ir pastūmė.

Anot nukentėjusiojo, jiems stovint veidu į veidą, jis pajuto netikėtą dūrį į šlaunį bei pamatė iš šios bėgantį kraują. Ir netrukus nualpo.

Prašo penkiaženklio atlygio

Nukentėjusiojo teigimu, kai po kurio laiko atsigavo, pamatė teisiamąjį, kuriam buvo sakęs, kad ir jo automobilyje yra vaizdo registratorius, prie savo „Audi A4“. Tačiau, puolus link teisiamojo, ketinančio įlįsti į jo automobilį, šis jį sugriebė ir parvertė ant „Audi“ variklio dangčio. O po to pradėjo smaugti.

Anot nukentėjusiojo, pavykus išsilaisvinti, jis puolė ieškoti pagalbos, stabdydamas pravažiuojančius automobilius.

Vienam sustojus ir šio vairuotojui beišlipant jam padėti, teisiamasis šiam liepė važiuoti savo keliais, tikindamas, kad nieko neatsitiko.

Tada nukentėjusysis teigė nušlubčiojęs greta esančios parduotuvės link. Ir netrukus išgirdo atskubančių policijos, kurią, jo manymu, iškvietė incidento liudytojai, automobilių sirenas.

Perduodant šią bylą teismui, nukentėjusysis prašė priteisti iš S.Lemziakovo 13 tūkst. eurų moralinį atlygį. Ir 100 eurų – už jo „Audi“ variklio dangčio įlenkimą, nes 271 eurą už automobilio apgadinimą jam jau sumokėjo draudimas. O baigus nagrinėti bylą – dar iš išlaidas už jam šiame teismo procese, kuris trunka jau trečius metus, atstovaujančio advokato paslaugas.

Kaltinamojo versija

Kaip ir žadėjo, tik po visų liudytojų, o jų šioje byloje – 38, apklausos parodymus davęs S.Lemziakovas ir teisme teigė, kad jam pareikštas kaltinimas buvo būtinoji gintis.

Anot S.Lemziakovo, incidentas, pasodinęs jį į teisiamųjų suolą, įvyko jam skubant tą rytą darbo reikalais į Raudondvarį Kauno rajono savivaldybei priklausančiu specialiais ženklais pažymėtu automobiliu „Opel“.

Viskas prasidėjo nuo to, kad netikėtai prieš jį išsuko jokio posūkio nerodęs „Audi“, kuris privertė jį staigiai stabdyti. O po to ėmė nardyti tarp automobilių, savo chuliganišku vairavimu toliau keldamas pavojų. Jis pradėjęs šiuos pažeidimus filmuoti tarnybinio automobilio vaizdo registratoriumi.

Kai po kurio laiko jo ir kelių chuligano automobiliai susilygino, šis jam kažką šaukė, atsidaręs langą ir rodydamas nepadorius gestus, dėl ko išsišokėliui parodyta, kad jo opelyje yra vaizdo registratorius. Tada kelių chuliganas pradėjo jį lenkti, o tai nepavykus – vytis, toliau gestikuliuodamas rankomis.

S.Lemziakovo teigimu, supratęs, kad „Audi“ vairuotojas siekia įvelti jį į konfliktą, jis sustojo, kad šį praleistų. Tačiau išsišokėlis sustojo taip pat ir, iškišęs galvą per langą, toliau plūdosi necenzūriškai bei rodė tokius pačius gestus. Tada, pasak S.Lemziakovo, jis priėjęs prie kelių chuligano automobilio, nes, pagal užimamas pareigas, viena iš jo funkcijų – ir viešosios rimties trikdytojų tramdymas, prisistatęs ir pasakęs, kad užfiksavo jo pažeidimus ir perduos medžiagą policijai. Oponentas į tai atsakęs, pavadindamas jį gaidžiu ir grasindamas užmušti arba pakarti. S.Lemziakovo teigimu, supratęs, kad turi reikalų su neadekvačiu asmeniu, norinčiu įvelti jį į konfliktą, jis apsisuko ir jau nueidinėjo, bet pasigirdo „Palauk!“.

Sergejus Lemziakovas/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Dūrė ar užšoko pats?

Anot S.Lemziakovo, iššokęs iš savo automobilio, oponentas čiupo jį už striukės atlapų. Tačiau jam pavyko šį nustumti.

Tada oponentas pareiškė „pažiūrėsiu, ką tu ten nufilmavai“ ir puolė prie jo opelio. Tačiau jam pavyko oponentą nuo tarnybinio automobilio nustumti. Į ką šis vėl atsakęs keiksmais bei grasinimais. Ir vėl stvėrė jį už atlapų, spirdamas į vieną koją bei bandydamas trenkti galva į nosį.

Tačiau jam ir vėl pavyko oponentą nustumti. Ir tada, pasak S.Lemziakovo, jis, įkišęs ranką į kišenę, prisiminė, kad turi joje peilį, skirtą automobilio saugos diržams – gelbėjantis patekus į avariją. Paprastai vežiojasi šį nuosavame automobilyje, bet buvo tada pasiėmęs ir į tarnybinį opelį, nes teko ne kartą pjauti šiuos diržus ir dirbant.

S.Lemziakovas teigė, kad, išsitraukęs šį peilį ir parodęs jį oponentui, šiam pareiškė, kad su juo nesiboksuos, bet, jeigu jis toliau puls, ginsis. Turėjo jis automobilyje – rankinėje ant sėdynės ir savigynai išduotą šaunamąjį ginklą. To nežinojęs oponentas jam atsakęs, kad taip pat turi peilį, ir ėmė artėti prie jo, laikydamas rankas kišenėse.

Anot S.Lemziakovo, kai oponentas jį griebė, spyrė ir atšoko, jis tespėjo nuleistoje rankoje turėtą peilį atlenkti. Tačiau oponentas, atšokęs ir pasižiūrėjęs į savo koją, ėmė jį kaltinti jam įdūrus. Nors tokiu atveju, S.Lemziakovo įsitikinimu, žaizda oponento kojoje turėjo būti kur kas baisesnė. O šio kojoje matėsi tik įpjova be jokio kraujo. Tačiau oponentas pradėjo lakstyti tarp automobilių, surengęs kažką panašaus į spektaklį ir šaukdamas: „Padėkit!“.

Grumtynes nutraukė policija

Pasak S.Lemziakovo, tikinusio, kad neturėjo jokio tikslo sužaloti oponento – tai atsitiko netyčia, prasidėjus šio spektakliui, jis grįžęs prie savo automobilio ir surinkęs telefono numerį 112. O po to pamatęs, kad pagalbos šaukęsis oponentas atsigulė ant asfalto, dėl ko susidarė automobilių spūstis.

Jų vairuotojai per langus klausė, kas čia atsitiko. Tačiau S.Lemziakovas neneigia tik numojęs į šiuos klausimus ranka.

Tačiau netrukus, matydamas, kaip automobiliai apvažiuoja gulintįjį bei signalizuoja, o šis nesikelia, jis pagalvojo, kad galbūt oponentas turi specifinių sveikatos problemų, dėl ko gali būti ir pervažiuotas. Todėl priėjo prie jo, gulinčio ant pilvo, ir paėmęs už kelnių, juosmens bei striukės, nutempė nuo kelio ir pakėlė.

Kurį laiką oponentas žiūrėjo į vieną tašką. Tačiau netrukus, pamiršęs, kad reikia šlubuoti, vėl šoko ant jo, čiupdamas už striukės.

Tada, S.Lemziakovo teigimu, jis uždėjo oponentui vieną ranką ant kaklo, o kita lenkė nuo savęs ir stūmė. Tokiomis aplinkybėmis jiedu atsigulė ant oponento automobilio kapoto, prie kurio šis kelias sekundes buvo prispaustas ir vis bandė suduoti jam ranka. Tačiau netrukus pasigirdo policijos automobilių sirenos.

Koją kišo ir COVID-19

Atėjus laikui šios bylos baigiamosioms kalboms, kaltinimą palaikanti prokurorė Jurgita Baltrūnienė paprašė papildomo laiko joms pasirengti. Motyvuota tuo, kad dėl didelio užimtumo per teismo duotas dešimt dienų to padaryti nespėjo.

Bylą nagrinėjanti teisėja Liuba Kymantienė davė prokurorei vienuolika papildomų dienų.

Prieš minėtą teismo posėdį išvydęs „Kauno dienos“ fotoobjektyvus, S.Lemziakovas atrodė nustebęs. Tačiau į jo klausimą, ar galima čia fotografuoti, sulaukė teismo posėdžių sekretorės atsakymo, kad tai – vieša vieta, kaip ir viešas šis teismo procesas.

Sergejus Lemziakovas/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Deja, susirinkti po teisėjos duoto papildomo laiko prokurorei jau sutrukdė COVID-19. Dėl jo sužlugo net du planuoti posėdžiai.

Šiandien baigiamosios kalbos šioje byloje pagaliau įvyko. Ir prokurorė pasiūlė teismui skirti S.Lemziakovui 10 tūkst. eurų baudą ir laisvės apribojimą vieneriems metams ir aštuoniems mėnesiams, įpareigojant visą šį laiką nuo 22 iki 6 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu, bei neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms dienoms be institucijos, kontroliuosiančios, kaip laikomasi skirtos bausmės, leidimo. Be to, prokurorė prašė teismo tenkinti visus S.Lemziakovui pareikštus ieškinius ir pilna apimtimi.

Teisiamojo advokatas Julius Jasaitis prašė jo ginamąjį išteisinti, nes tai buvo būtinoji gintis. To paties prašė ir pats S.Lemziakovas.

Teismas planuoja skelbti savo sprendimą balandį.NAUJAUSI KOMENTARAI

yra spec peiliai dirzams

yra spec peiliai dirzams portretas
ir jie nepavojingi net vaikams. O traukt kinzala senus skerst pries zmogu manau automatu baudziakas turi but. Antras dalykas kur visos kameros, kodel nenufilavo kaip istikruju buvo

KUR ???

KUR ??? portretas
KODEL NERA JODO TABLECIU VAISTINESE ? !!! KA GALVOJA MUSU VYRIAUSYBE? KARAS VYKSTA SALIA, KUR PILNA ATOMINIU ELEKTRINIU, O PAS MUS NER NET JODO

skubiai

skubiai portretas
Ne bausti nes per menka bausme bet kuo greiciau kisti i KALIUZE
VISI KOMENTARAI 15

Galerijos

Daugiau straipsnių