Tie patys gydytojai – vaikams ir sergantiems COVID-19 suaugusiesiems?

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Kauno klinikinės ligoninės Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus medikai stveriasi už galvų: jie ne tik gydo vaikus, bet ir yra priversti teikti medicinos paslaugas koronavirusu sergantiems suaugusiesiems.

Situacija kartojasi

Pasak į "Kauno dienos" redakciją paskambinusio mediko, įprastos darbo sąlygos esą ėmė kisti dar tada, kai gegužės pabaigoje keturiems Kauno klinikinės ligoninės Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus darbuotojams buvo patvirtinta COVID-19. Tada dviem savaitėms nuspręsta stabdyti pastarojo skyriaus veiklą, o ten dirbusius medikus laikinai izoliuoti dėl galimos koronaviruso grėsmės.

Kaip dienraščiui pasakojo Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus gydytojas (vardas ir pavardė redakcijai žinomi), netrukus po to buvo nutarta, kad minėto laikinai neveikiančio Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus funkcijas atliks Vaikų priėmimo, skubios pagalbos ir intensyviosios terapijos skyriaus patalpose esantis Vaikų intensyviosios terapijos skyrius.

Taip dėl šio pokyčio ant ten dirbusių medikų pečių esą užgulė dviguba atsakomybė – liepta gydyti ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius. "Iš suaugusiųjų reanimacijos skyriaus į vaikų buvo perkelti trys suaugę pacientai, kontaktavę su žmonėmis, kuriems patvirtinta COVID-19. Vedėjas paliko mus ant ledo – davė Anesteziologijos skyriaus telefono numerį, ir kaip nori, taip sukis. Iš trijų ligonių po kurio laiko liko vienas, nes du iš jų mirė nuo gretutinių ligų. Tokio streso ir sąžinės graužaties nenorime nė vienas – esame vaikų ligų specialistai. Turime licencijas, tačiau nė vienoje iš jų neparašyta, kad galėtume gydyti suaugusiuosius", – atviravo pašnekovas.

Kauno klinikinės ligoninės atstovo teigimu, talkinantys darbe su COVID-19 ligoniais vaikų medikai negali dirbti su jokiais kitais pacientais. (Evaldo Šemioto nuotr.)

"Kur mus kiša – į kalėjimą? Kaip taip galėjo būti? Čia juk kriminalas: suaugusiųjų reanimacijos veikla buvo sustabdyta, o pogrindyje kažkas veikė!" – apmaudo neslėpė medikas.

Pasak gydytojo, nepavydėtina situacija tąkart ilgai neužsitęsė – sumažėjus COVID-19 atvejų, birželio pradžioje viskas grįžo į įprastas vėžes – Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus medikai atgavo patalpas ir du mėnesius darbas vyko kaip anksčiau – atliekant kompetenciją atitinkančią funkciją – gydant tik mažuosius pacientus.

Tačiau rugpjūčio 10 d. esą sužinota, kad iš patalpų teks kraustytis dar sykį, nes nuo rugpjūčio 13 d. Vaikų intensyviosios terapijos skyriuje vėl pradės veikti suaugusiųjų Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius – pagrindiniame Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje ne visada užtenka vietų.

Pareikalavo oficialaus rašto

Kaip teigė su žurnalistais bendravęs medikas, negalėdami taikstytis su minėtais pokyčiais ir žinodami, kad dar kartą teks prisiimti atsakomybę už suaugusiųjų gydymą, Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus darbuotojai esą susitiko su Kauno klinikinės ligoninės vyriausiuoju gydytoju ir paprašė parengti oficialų raštišką įsakymą, kuriame būtų aiškiai apsibrėžta Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus medikams teksianti atsakomybė.

Tačiau dokumento darbuotojai sakė sulaukę ne iš karto. Be to, vyriausiasis gydytojas esą bandė malšinti gydytojų pasipiktinimą tikindamas, kad ateityje gali susiklostyti situacijų, kai teks išbandyti tarpusavio vienybę. Pavyzdžiui, pasak pašnekovo, jei kiltų antroji koronaviruso banga, įvairių Kauno klinikinės ligoninės skyrių specialistai turėtų dirbti vienoje komandoje.

Įsivaizduojame, kad keturias valandas rūpinsimės užsikrėtusiais COVID-19 ligoniais, o paskui eisime dirbti į Vaikų priėmimo skyrių.

"Neseniai sužinojome, kad sugalvotas kitas planas – keturias valandas prie suaugusio paciento bus suaugusiųjų gydytojas ir keturias – vaikų gydytojas. Niekas mums nepaaiškino, kaip tai vyks, bet įsivaizduojame, kad keturias valandas rūpinsimės užsikrėtusiais COVID-19 ligoniais, o paskui eisime dirbti į Vaikų priėmimo skyrių", – svarstė Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus darbuotojas.

Pasigenda sąlygų

Kalbėdamas apie iššūkius, su kuriais tenka susidurti nuo tada, kai Vaikų intensyviosios terapijos skyrių užėmė suaugę pacientai, gydytojas sakė, kad Vaikų priėmimo skyriuje yra dvi izoliacinės palatos – vadinamieji boksai. Į juos karščiuojantys mažieji pacientai, kaip pridera, atvežami pro įėjimą iš lauko pusės ir dėl galimos koronaviruso grėsmės pasitinkami medikų su specialiomis aprangomis, kaip ir visi kiti.

Jei negaluojančių pacientų būna nedaug – situacija valdoma, tačiau, skaičiui išaugus, turimų patalpų ploto esą ne visiems užtenka. "Praeitą savaitę pirmadienį sulaukėme daugybės negaluojančių vaikų. Ačiū Dievui, dalis iš jų buvo išberti, nekarščiuojantys – tokius galima apžiūrėti naudojantis minimaliomis apsaugos priemonėmis ir išleisti gydytis į namus. Kai paklausėme, kas bus, kai atsiras toks vaikas, kuriam reikės intensyviosios terapijos, mums atsakė: "Nieko, gal Priėmimo skyriuje kur nors paguldysite." Mus okupuoja – gyvename dėžutėse. Valgyti ir gerti atsinešame iš automobilių. Praėjusią savaitę kai kurie kolegos vaikus apžiūrėjo tiesiog ant suoliuko, nes nebėra kur jų įsivesti", – pasakojo pašnekovas.

Medikų kalbos apie darbą su vaikais ir COVID-19 sergančiais suaugusiaisiais kelia nerimą, ar mažiesiems ligoniukams tikrai saugu ligoninėje. (Evaldo Virkečio nuotr.)

Per mažas darbo krūvis?

Mediko teigimu, anksčiau, kai Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus patalpose dar nebuvo įkurdintas suaugusiųjų Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius, čia vaikams buvo galima taikyti visavertį gydymą ir priežiūrą, o dabar situacija primena karo lauką – niekas esą ne tik nepaaiškina, kaip pasikeitus sąlygoms pasirūpinti negaluojančiais mažaisiais pacientais, bet ir primeta atsakomybę gydyti suaugusiuosius.

Vertindamas pastaruosius pokyčius, Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus medikas spėlioja, jog galbūt tokia praktika pasitelkiama dėl to, kad vasarą vaikų minėtame skyriuje gydoma mažiau, nes jie neserga tiek daug kaip rudenį ar žiemą. Todėl, tikėtina, kad liepiant gydyti ir suaugusiuosius, norima, jog vaikų ligų gydytojai nesėdėtų be darbo.

"Mes nesame kalti, kad COVID-19 – ne vaikų karas. Kai buvo kiaulių gripo protrūkis, Vaikų priėmimo skyrius buvo perpildytas, bet nė vienas suaugusiųjų specialistas į mūsų skyrių nekišo nosies, nes vaikai yra kitokie nei suaugusieji", – esminį pacientų amžiaus skirtumą akcentavo jis.

Sprendimas kelia nuostabą

Pašnekovas pridūrė, kad dabar, kai šalyje atšauktas karantinas, minėtame skyriuje situacija esą nėra tokia ekstremali, kaip buvo. Todėl vis dar stebina taktika vaikų ligų gydytojams primesti atsakomybę gydyti ir suaugusiuosius. Kai esą galima rasti išeitį, pavyzdžiui, į pagalbą pasitelkiant infekcinių ligų gydytojus, anesteziologus, rezidentus ar net P.Mažylio gimdymo namų suaugusiųjų specialistus.

"Teko nugirsti, kad padarys vieną vaikų priėmimo postą, o mums vis tiek teks gydyti suaugusiuosius. Mes galime teikti būtinąją pagalbą, bet esame varomi teikti specializuotą reanimacinę pagalbą, to negalime daryti nei įstatymiškai, nei morališkai", – atviravo Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus medikas.

Už gydymo eigą neatsako

Išgirdę gydytojo pasakojimą, dienraščio žurnalistai kreipėsi į Kauno klinikinės ligoninės atstovą Saulių Tvirbutą ir paprašė paaiškinti principus, kuriais vadovaujamasi nuo tada, kai Vaikų intensyviosios terapijos skyriuje pradėti gydyti suaugusieji.

Pašnekovas patvirtino su žurnalistais bendravusio mediko žodžius – šiuo metu Suaugusiųjų intensyviosios terapijos ir reanimacijos skyriaus darbuotojams dėl tenkančio itin didelio krūvio iš tiesų gelbsti Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus medikai. "Pabrėžiame, kad pastarieji nepriima sprendimų ir nėra atsakingi už gydymo eigą, o tik talkina kolegoms komandiniame darbe tuo laikotarpiu, kai neteikiamos intensyviosios terapijos paslaugos mažiesiems pacientams. Tokiai kolegialiai pagalbai, esant šalyje ekstremaliai situacijai, neprieštarauja ir teisės aktai", – tvirtino Kauno klinikinės ligoninės atstovas.

Paklaustas apie tai, ar Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus gydytojai, dirbdami šiomis pasikeitusiomis sąlygomis, bus priversti migruoti tarp skyrių, kuriuose gydomi vaikai ir koronavirusu sergantys suaugusieji, S.Tvirbutas tikino, kad su pacientais, kuriems patvirtintas COVID-19, dirbantys medikai negali dirbti jokiame kitame gydymo įstaigos padalinyje. "Suaugusiųjų intensyviosios terapijos ir reanimacijos skyriaus personalas padalytas į du atskirus postus, jų darbuotojai tarpusavyje nesimaišo – talkinantys darbe su COVID-19 ligoniais vaikų medikai negali dirbti su jokiais kitais pacientais", – teigė jis.

Atsakydamas į klausimą, kur, kai Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus patalpos pradėtos naudoti suaugusiesiems gydyti, prireikus patenka negaluojantys vaikai, Kauno klinikinės ligoninės atstovas tvirtino, kad mažieji pacientai, kuriems reikia intensyviosios terapijos paslaugų, šiuo metu siunčiami į Kauno klinikas. Tokia praktika esą taikyta ir pavasarį, kai Vaikų intensyviosios terapijos padalinys taip pat buvo paskirtas sunkiems COVID-19 pacientams. "Vaikų intensyviosios terapijos paslaugos trumpai buvo atnaujintos tik tada, kai neliko COVID-19 pacientų. Deja, šiuo metu jų vėl daugėja – per rugpjūtį turėjome 25–30 ligonių, vienam iš jų reikia intensyviosios terapijos. Visame pasaulyje pandemija verčia daug ką pertvarkyti, ieškoti naujų sprendimų. Ne išimtis ir mūsų įstaiga", – kalbėjo S.Tvirbutas.NAUJAUSI KOMENTARAI

Rinkėjas

Rinkėjas portretas
Kai visokio plauko globotiniai patalpinami į vadovų kėdes gero tikrai nelauk . Ką pasėjom , tą ir pjaunam ...

manau

manau portretas
visose ligoninese tas pats,kauno universitetineje ligonineje,nesulaukia covido atsakymu veza ligonius i skyrius,nakti slaugytoja viena gali priziureti visas palatas,slauges irgi tas pats..visi viska zino tik valdzios atstovai nesiiima jokiu priemoniu,nesprendzia jokios situacijos

yja

yja portretas
nesuprantu kuo užkliuvo tarybinė medicina. Tada net poliklinikos buvo atskirai vaikų ir atskirai suaugusiųjų. Pvz Kalniečių poliklinika turėjo atskirą vaikų skyrių su visais specialistais. Ir aš buvau pašiurpusi kai nepriklausomos Lietuvos metais šis vaikų skyrius buvo panaikintas ir vaikučius ėmė gydyt suaugusiųjų šeimos gydytojai. Tame pačiame koridoriuje pagalbos laukiantys mažulyčiai ir pilni ligų suaugusieji
VISI KOMENTARAI 17
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių