Kauno rajonas rugsėjo laukia paruošęs namų darbus

Kauno rajonas naujiesiems mokslo metams iš esmės pasirengęs: suderinti ugdymo planai, sutvarkytos erdvės. Tokią sėkmę lėmė gerai iš anksto suplanuoti darbai ir pakankamas finansavimas.

Ne tik skaičiai

Kauno rajone nuo rugsėjo veiks 51 valstybinė ir penkiolika privačių mokyklų, 21 valstybinis ir dvylika privačių vaikų darželių, keturios mokyklos-darželiai, trys mokyklos-daugiafunkciai centrai, dvi pradinės mokyklos, viena progimnazija, šešios valstybinės ir trys privačios pagrindinės mokyklos, vienuolika gimnazijų, trys neformaliojo švietimo mokyklos, skaičiavo Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto vedėjas Jonas Petkevičius.

Rugsėjį Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklose į suolus susės 11 402 (įskaičiuojant priešmokyklinukus) mokiniai.

1–12 klasėse mokysis 10 852 mokiniai – 404 daugiau nei praėjusiais mokslo metais (10 448).

„Mokinių skaičius labiausiai išaugo Domeikavos gimnazijoje (38 daugiau), Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje (35), Raudondvario gimnazijoje (47). Iš viso visose įvairių tipų Kauno rajono švietimo įstaigose mokysis 15 634 vaikai“, – į statistiką gilinosi J. Petkevičius.

Rugsėjį planuojama sulaukti 1 159 pirmokų – 27 daugiau nei praėjusiais mokslo metais. Daugiausia pirmokų bus priimta Jonučių progimnazijoje (155), Ringaudų pradinėje mokykloje (110), Užliedžių mokykloje-daugiafunkciame centre (98), Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinėje mokykloje (96).

„Kaip ir kiekvienais metais, visi rajono pirmokai gaus dovanų pirmoko kraitelį. Kraitelį sudaro įvairios kanceliarinės prekės ir mokymo priemonės (piešimo ir spalvotas popierius, flomasteriai, spalvoti pieštukai, akvarelės dažai, sąsiuviniai, liniuotės, trintukai, klijai ir kt.)“, – vardijo J. Petkevičius. Visų pirmokų kraiteliai atsieis beveik 87 tūkst. eurų.

Vasarą Kauno rajono mokyklas baigė 413 abiturientų. Juos pakeis 517 į dvyliktą klasę žengsiantys jaunuoliai.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Įtraukusis ugdymas

Tarp Kauno rajono savivaldybės prioritetų, susijusių su švietimu, yra įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas. Laimėjus projektų konkursą iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gautas papildomas daugiau kaip 326 tūkst. eurų finansavimas bendrojo ugdymo mokyklose leis sudaryti mokinių įvairovei atviras klases ir jose įdiegti inovatyvius įtraukiojo ugdymo modelius.

Savivaldybė, siekdama pagerinti švietimo pagalbos prieinamumą, nuosekliai didina švietimo pagalbos specialistų etatų skaičių.

Naujaisiais mokslo metais Domeikavos gimnazijoje, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, Garliavos Jonučių progimnazijoje, Ringaudų pradinėje mokykloje, Akademijos mokykloje-darželyje „Gilė“, Mastaičių ir Užliedžių mokyklose-daugiafunkciuose centruose bus sudarytos aštuonios atvirosios klasės, jose papildomai įsteigtos keturios antrojo mokytojo pareigybės (po 0,5 pareigybės kiekvienai klasei), aštuonios mokytojo padėjėjo pareigybės (po vieną kiekvienai klasei).

„Atvirosios mokinių įvairovei klasės tikslas – sudaryti kuo geresnes sąlygas įvairių gebėjimų ir ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai į bendrojo ugdymo mokyklas, suteikti kiekvienam vaikui jo poreikius atitinkantį ugdymą. Jose kartu su kitais mokiniais bus ugdomi nuo vieno iki trijų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Šiose klasėse bent dalį laiko dirbs du mokytojai arba mokytojas ir specialusis pedagogas. Atvirojoje klasėje visą laiką dirbs ir papildomas mokytojo padėjėjas“, – aiškino J. Petkevičius.

Praėjusiais mokslo metais Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 16,6 proc. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, iš jų 9,2 proc. mokinių, turinčių negalią.

Sklandesnei ir sėkmingesnei įtraukčiai, didesniam aiškumui, įvairioms baimėms išsklaidyti ir atsakyti į įvairius bendruomenei rūpimus klausimus šia tema organizuojami tėvų švietimo renginiai, mokymai pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams.

„Savivaldybė, siekdama pagerinti švietimo pagalbos prieinamumą, nuosekliai didina švietimo pagalbos specialistų etatų skaičių darželiuose ir mokyklose: savivaldybės ugdymo įstaigose yra 20,5 specialiojo pedagogo, 61,75 logopedo, 32,5 psichologo, 29 socialinio pedagogo, 125,75 mokytojo padėjėjo etatų. Naujaisiais mokslo metais švietimo pagalbos specialistų skaičius, atsižvelgiant į ugdymo įstaigų poreikius ir turimas lėšas, bus didinamas ir toliau“, – teigė J. Petkevičius.

Savivaldybės biudžeto lėšomis šešiose švietimo įstaigose – Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje, Ežerėlio pagrindinėje mokykloje, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinėje mokykloje, Garliavos lopšelyje-darželyje „Eglutė“, Noreikiškių lopšelyje-darželyje „Ąžuolėlis“ – jau įrengti daugiasensoriniai kambariai.

Naujaisiais mokslo metais tokius kambarius planuojama įrengti Akademijos mokykloje-darželyje „Gilė“ ir Eigirgalos lopšelyje-darželyje.

Tvarko: Raudondvario stadionas atitiks aukščiausios Lietuvos futbolo lygos varžyboms keliamus reikalavimus. / Regimanto Zakšensko nuotr.

Mokinių profesinis orientavimas

Naujaisiais mokslo metais kai kuriose Kauno rajono mokyklose visu pajėgumu dirbs ir karjeros specialistai. Jie 1–12 klasių mokinius konsultuos profesinio orientavimo klausimais.

Dar pernai dvylikoje bendrojo ugdymo mokyklų (VšĮ VDU Ugnės Karvelis, Babtų, Domeikavos, Garliavos Juozo Lukšos, Karmėlavos Balio Buračo, Piliuonos, Raudondvario gimnazijose, Garliavos Adomo Mitkaus, Kulautuvos, Lapių, Zapyškio pagrindinėse mokyklose, Garliavos Jonučių progimnazijoje) ir Kauno rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įsteigtos 11,7 karjeros specialisto pareigybės, finansuojamos iš ES projekto lėšų.

Pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuris yra antroji švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis. Šia programa siekiama mažinti atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas, kad visi vaikai turėtų geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kokioje aplinkoje auga.

Tūkstantmečio mokyklos I“ projekte dalyvauja Domeikavos, Raudondvario, VšĮ VDU Ugnės Karvelis gimnazijos ir Garliavos Jonučių progimnazija. Planuojamos veiklų kryptys: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

Mokyklos, kurios dalyvauja programoje, gaus reikalingų investicijų ugdymo veikloms organizuoti, inovatyviems ugdymo modeliams diegti, mikroklimato tyrimams atlikti, mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijoms stiprinti, įrangai, mokymo priemonėms ir infrastruktūrai.

Nuo šių mokslo metų Kauno rajone bus pradėtos diegti atnaujintos ugdymo programos. Pirmiausiai 1, 3, 5, 7, 9 ir III gimnazinėse klasėse, kitais metais – likusiose.

Pokyčiai: rugsėjo 1-ąją Kauno rajono moksleiviai susirinks į atnaujintas mokyklas. / Regimanto Zakšensko nuotr.

Atnaujintos erdvės

Nuo metų pradžios švietimui Kauno rajono savivaldybė skyrė 35,4 mln. eurų. Daugiausiai lėšų, neskaičiuojant pedagogų, kitų švietimo darbuotojų atlyginimų, skirta švietimo įstaigų renovacijai / rekonstrukcijai / statyboms (virš 2,3 mln. eurų).

Ežerėlio pagrindinės mokyklos ir Vilkijos, Neveronių, Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijų stadionuose buvo atlikti dirbtinės žolės giluminis valymas, šukavimas su specializuota technika, dirbtinės žolės aikščių papildymas SBR gumos granulėmis.

Vandžiogališkiai ir Vilkijos mokiniai ir pedagogai grįš į apšiltintus gimnazijų pastatus. Atitinkamai tai atsiėjo 702,2 tūkst. ir 345,7 tūkst. eurų.

Kaip ir kiekvienais metais, visi rajono pirmokai gaus dovanų pirmoko kraitelį.

Šiek tiek vėluoja Ilgakiemio mokyklos-darželio mokyklos pastato renovacija (323,8 tūkst. eurų), bet ją taip pat tikimasi baigti iki rugsėjo. Atliekami pastato vidaus ir išorės atnaujinimo darbai.

Jau dabar ant mokyklos stogo veikia saulės elementų elektrinė. Mokyklos pastatas turės lauko terasą, kuri bus pritaikyta renginiams, mokinių veikloms per pertraukas ir po pamokų, į pastatą lengvai pateks žmonės su negalia – įrengtas pandusas.

Klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupėje bus interaktyvūs ekranai, kompiuterių krovimo spintos, šiuolaikiški suolai ir kėdės.

Naujienų netrūksta ir Šlienavos pagrindinėje mokykloje, tiksliau, jos stadione ir sporto aikštyne.

Stadionui skirtos savivaldybės (117,3 tūkst. eurų) ir Valstybės investicijų programos lėšos (229,8 tūkst. eurų). Sporto aikštyne įrengta daugiafunkcė sporto aikštelė, lauko treniruokliai, riedlenčių platforma, stalo teniso ir šachmatų stalai. Tam prireikė 95,57 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto, 1,95 tūkst. eurų valstybės ir 11,05 tūkst. eurų ES lėšų.

Progresas: VDU Ugnės Karvelis gimnazijos priestatas suteiks daugiau galimybių. / Regimanto Zakšensko nuotr.

Priestatas ir stadionas

Kol vieni per sieksnį nuo įkurtuvių, kiti šį rudenį tik pradeda grandiozinius pokyčius.

VDU Ugnės Karvelis gimnazijos rekonstrukcijos projekto vertė – 9 mln. 500 tūkst. eurų. Pirmame etape iškils keturių aukštų priestatas su 16 mokomųjų kabinetų. Tai papildomai leis priimti 360 mokinių. Rekonstruotame parke naujai įrengtose užimtumo zonose šiltuoju metų laiku vyks netradicinės mokomosios veiklos, pamokos. Šiemet pradėtos rekonstrukcijos bus baigtos kitąmet.

Per metus turėtų būti baigtas statyti Raudondvario stadionas (5 mln. 75 tūkst. eurų). Jis atitiks aukščiausios Lietuvos futbolo lygos varžyboms keliamus reikalavimus, talpins 1 500 žiūrovų (iš jų 500 vietų po stogu).

Šalia stadiono atsiras pastatas, kuriame bus įrengti žaidėjų ir teisėjų persirengimo kambariai, treniruoklių salė ir kitos administracinės patalpos, reikalingos aukščiausios Lietuvos futbolo lygos varžyboms.

Kauno rajono savivaldybė suplanavo ir daugiau darbų švietimo įstaigose, kurie prasidės šiais arba kitais metais. Tai Ringaudų pradinės mokyklos priestato, Neveronių gimnazijos priestato, Jonučių mokyklos-darželio, Užliedžių progimnazijos priestato, gimnazijos Akademijoje, pradinės mokyklos Domeikavoje, Piliuonos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato statybos.NAUJAUSI KOMENTARAI

Jonas

Jonas portretas
Spėkite iš 3 kartų: kas Raudondvario g-jai svarbiau- stadijonas ar renovuota mokykla? Dar 2009m. raj.taryba buvo priėmusi nutarimą renovuoti gimnazijos pastatą,deja,kažkas pasiklydo savo priimtuose sprendimuose.Gal kažkas žinote kas tas vadovas?
VISI KOMENTARAI 1

Galerijos

Daugiau straipsnių