Skandalas KTU gimnazijoje (papildyta KTU komentaru)

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Kauno technologijos universiteto (KTU) gimnazijos bendruomenė stojo ginti istorijos mokytojo, kuris netoleravo nusirašinėjimo ir dėl to užkliuvo gimnazijos administracijai. Neatlaikęs spaudimo mokytojas traukiasi, o mokiniai nori direktoriaus atsistatydinimo.

Konfliktas dėl sukčiavimo

KTU gimnazijos Mokinių taryba (MT) paviešino, kaip šioje mokymosi įstaigoje bandoma susidoroti su sąžiningais mokytojais. Socialiniame tinkle „Facebook“ aprašyta istorija, dėl kurios užvirė aistros visoje gimnazijoje.

Mokiniai rašė, jog spalio 25 d. vienai iš klasių rašant istorijos kontrolinį darbą, mokytojas Domas Boguševičius fiksavo keleto mokinių nesąžiningą elgesį – nusirašinėjimą. Mokytojas, reaguodamas į šią situaciją, mokiniams į elektroninį dienyną surašė įspėjamuosius pažymius – vienetus – bei pastabas už nusirašinėjimą ir bandė apie incidentą informuoti gimnazijos administraciją. Tą pačią dieną administracija pakvietė mokytoją pokalbiui ir informavo, kad gimnazijoje nusirašinėjimas nėra baudžiamas neigiamu įvertinimu. Mokytojas pakluso ir panaikino šiuos įvertinimus. Nesąžiningai istorijos atsiskaitymą rašę moksleiviai lapkričio 9 dieną jį perrašė.

Tėvų skundas

Kitą dieną prasižengusiųjų moksleivių tėvai direktoriui pateikė skundą raštu ir nurodė, kad ankstesnis istorijos mokytojo D.Boguševičiaus vertinimas dėl nusirašinėjimo yra neobjektyvus ir šališkas, o metodai netinkami. Tėvai skunde nurodė ir tai, kad neva nėra medžiagos, iš kurios galima mokytis ruošiantis kontroliniams darbams.

Prie skundo pridėti garso įrašai, daryti pamokų metu. Tėvų nuomone, istorijos mokytojas nekultūringai bendravo su mokiniais ir paprašė KTU gimnazijos direktoriaus Tomo Kivaro atlikti tyrimą dėl istorijos mokytojo veiksmų.

„Kodėl jūs meluojate tėvams? A? O aš paskui išsukinėju, atsiprašant, jūsų šiknas. Nėra iš ko mokytis. Jūs ką „lochais“ laikote, mane ar savo tėvus? Ateina tėvai – mūsų vaikai neturi iš ko mokytis. Mano atsakymas – jums feisbuką atidaryti? Parodyti, pirštu pabaksnoti? Aš gi nepabaksnoju. Nuo to durnų klausimų… <...> Kiek aš kartų galiu tą patį sakyt? Aš vieną kartą neapsikęsiu ir atviru tekstu pasakysiu, kad jūs meluojate. Tai aš dabar iš karto jums sakau. Medžiaga apie pramonės perversmą yra skenuotame vadovėlyje, skenuotas vadovėlis nuo praėjusių metų, po velniais, guli jūsų feisbuko grupėje. Ko nerandat? Ir pabandykit pasakyt, kad nebuvo medžiagos. Taigi, galų gale, užrašų sąsiuvinį turit. O tai, kad jūs jo užpildyt nesugebat, nu tai „soriukas“, atleiskit, tai ne mano problema. Jo imti aš nesiruošiu ir pažymį rašyti už tai ką jūs padarėte namie arba nepadarėte namie, arba, dar blogiau, kažkas padarė, o jūs nusirašėte, aš tikrai nesiruošiu“, – tokia mokytojo D.Boguševičiaus kalba užrašyta nusirašinėjusių tėvų skunde.

„Čia lygiai taip pat nepranokstamas variantas, aš Jonavos istorijos mokytojams, skaitau seminarą apie mirties ir lytiškumo sampratą, šita, istorinėje perspektyvoje. Prancūziškosios analų mokyklos, metraščių mokyklos. Kalbėjau pusę seminaro apie mirties sampratą Vakarų kultūroje ir einam prie lytiškumo sampratos. Na ir aš, ganėtinai ilgai kalbėjau jiems apie Onano nuodėmę, kaip tai įvardijo viduramžių teologai. Nu, suprantate apie ką aš kalbu, ar ne? Viskas apie masturbaciją. Kalbėjau jiems 20 min. šia tema, kaip šitas reikalas buvo traktuojamas viduramžiais, naujaisiais laikais ir panašiai“, – toliau pamokų metu darytus įrašus dėstė pasipiktinę tėvai.

Tėvams užkliuvo ir kalbos apie lytiškai plintančią ligą – sifilį. Garso įrašuose mokytojas taip apie šią ligą pasakojo: „Apkalbėjau gerą pusvalandį apie sifilį, jo atsiradimo motyvus, istorinį kontekstą, šita, vertinimus Europoje. Atsiradimo atvejus istorijoje ir sifilio gydymo būdus, medicinos istoriją, švietimą apie lytiškai plintančias ligas. Devintos klasės vadovėliuose. Ir lytinio švietimo programa, kurią patvirtino ministerija ir jos taikymo galimybės integruojant dalį lytinio švietimo klausimų į istorijos kursą. Na, ką aš, ko aš jums galiu palinkėti, „nepasigaukit“ sifilio mokykloje. Ir prie durų, tokiom nuleistom akim, kad dar niekas nelinkėjo būsimiesiems pedagogams „nepasigauti“ sifilio mokykloje. Buvo pirmas kartas. Aš savimi didžiuojuosi“.

Kodėl jūs meluojate tėvams? A? O aš paskui išsukinėju, atsiprašant, jūsų šiknas. Nėra iš ko mokytis. Jūs ką „lochais“ laikote, mane ar savo tėvus?

KTU gimnazijos direktoriui T.Kivarui tėvai tikino, kad mokytojas per pamokas ir keikiasi, vartoja necenzūrinius žodžius, todėl dėl padarytų darbo pažeidimų jam turi būti taikomos atitinkamos poveikio priemonės.

Teko aiškintis

Mokytojui D.Boguševičiui teko rašyti pasiaiškinimą. Toks KTU gimnazijos administracijos veiksmas sukėlė bendruomenės pasipiktinimą, nes mokytojas turi aiškintis dėl to, kad nusirašinėjusių vaikų tėvai to prašo. Tiek mokiniai, tiek tėvai nesuprato, kodėl yra baudžiamas mokytojas, jei nesąžiningi buvo vaikai.

Lapkričio 29 d. direktorius T. Kivaras pranešė, jog, remdamasis tėvų lapkričio 10 d. skundu, iškvietė mokytojui D. Boguševičiui mokytojų praktinės veiklos vertintoją iš Vilniaus, Ugdymo plėtotės centro, kuris turėtų atvykti kitą dieną, lapkričio 30 d. Vertintojas turėtų nešališkai įvertinti mokytojo darbo metodus. Tą pačią dieną mokytojas D.Boguševičius pasisakė, kad tai jau trečias sprendimas pagal tą patį skundą, ir laiko šiuos veiksmus mobingu bei atviru persekiojimu, pateikė prašymą atleisti jį iš istorijos mokytojo pareigų KTU gimnazijoje.

Pats istorijos mokytojas viešojoje erdvėje paaiškino ir tai, kas užfiksuota garso įrašuose. Istorijos mokytojo D.Boguševičiaus teigimu, prieš jį visą mėnesį buvo vykdoma persekiojimo kampanija.

„Pirmojo garso įrašo informacija komentaro nereikalauja. Manau, kad mokiniams dera net ir aštriu pasisakymu priminti, kad išsisukinėjimas prieš tėvus, bandant pasakyti, kad neturėjo mokymosi medžiagos, kuri jiems iš tiesų pateikiama, yra nusikaltimas prieš save pačius. Kitas garso įrašas cituoja pasakojimą apie prieš, regis, trejus metus Jonavos rajono mokytojams vestą seminarą apie mirtį ir lytiškumą Vakarų kultūroje. Noriu atkreipti dėmesį, kad „analai“, minimi citatoje, tai – įtakingiausia XX a. prancūzų istoriografijos mokykla, susitelkusi apie žurnalą „Ekonominės ir socialinės istorijos analai“.

Pastebėjau, kad 9 klasės biologijos vadovėlyje yra tema apie lytiškai plintančias ligas ir sifilio sukeliamą efektą žmogaus organizmui. Iš istoriko pozicijų pabrėžiu, kad sifilis ilgą laiką laikytas iš Lotynų Amerikos atgabenta liga. Kaip pasirodo iš naujausių archeologinių duomenų, sifilis Europoje egzistavo dar iki didžiųjų geografinių atradimų, t. y. randamas XIII a. žmonių, konkrečiai – vaiko, palaikuose. Be to, paprastai pabrėžiu, kad sifilio pavadinimas – literatūrinės kilmės, kilęs iš humanizmo laikų teksto, kuriame Sifilio vardu pavadintas kiauliaganys“, – savo pasisakymus pamokų metu atrėmė istorijos mokytojas.

D.Boguševičius tikino, kad keiksmažodžiai paimti iš konteksto ir iškraipyti. „Norėjau parodyti, kad necenzūrinė leksika – šiandienos literatūros, tame tarpe ir rašomos profesionalių literatų, kasdienybė. Cituotas fragmentas yra iš Lietuvos rašytojų sąjungos nario, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus darbuotojo Rimanto Kmitos naujausio romano „Pietinia kronikas“, – viešai rašė pedagogas.

„Remdamasis išdėstytais faktais ir pastebėdamas, kad niekas iš tėvų asmeniškai nesikreipė į mane su priekaištais dėl paminėto pamokų turinio, laikau kreipimąsi mokytojo persekiojimu“, – savo paaiškinime užbaigė D.Boguševičius.

Mokiniai sukilo

Susidariusioje situacijoje KTU gimnazijos bendruomenė vienijasi, rašo peticijas, kad administracija neleistų vešėti sukčiaujantiems moksleiviams ir mokymosi įstaigoje būtų teisybė. Vos tik sužinojus, kad istorijos mokytojas paprašė būtų atleidžiamas iš pareigų, pasklido dvi peticijos. Vieną inicijavo KTU gimnazijos bendruomenė, kitą – Mokinių taryba.

Bendruomenės nariai prašė KTU laikinosios rektorės Jurgitos Šiugždienės įvertinti gimnazijos direktoriaus veiksmus, pasakyti aiškią poziciją dėl akademinės etikos laikymosi principų. MT atstovai laikėsi griežtesnės pozicijos ir iš steigėjo – KTU universiteto – reikalavo, kad gimnazijos direktorius T.Kivaras būtų atleistas iš pareigų.

T.Kivaras/KTU nuotr.

„Mokiniai mokslo metų pradžioje buvo informuoti, kad nusirašinėjimas pamokų metu nebus toleruojamas, o mokiniai, pastebėję nesąžiningo elgesio faktą, privalo informuoti mokytoją ir užkirsti kelią nusižengimui. Prieštaraujančių šiems principams iki minėtojo įvykio nebuvo. Tad mes, mokinių bendruomenė, giname mokytojo įstatyminę teisę rinktis mokymo metodus ir jais remiantis organizuoti pamokas. Netoleruotinas yra administracijos reikalavimas mokytojui pasiteisinti dėl nusižengusių mokinių vertinimo, visiškai ignoruojant patį mokinių nusižengimo faktą. Tikime, jog tik laisvas ir savo pareigas bei teises galintis vykdyti mokytojas yra pajėgus ugdyti laisvą mokinį ir užtikrinti visas jo teises“, – peticijoje dėstė MT nariai.

Mokinių prezidentas Dovydas Januška dienraščiui „Kauno diena“ teigė, kad peticiją pasirašė apie pusė tūkstančio KTU gimnazijos bendruomenės narių, todėl tikisi sulaukti reakcijos iš steigėjų.

„Bendruomenė mano, kad administracijos taikstymasis su akademinės etikos pažeidimais ir sukčiavimu nėra toleruotinas. Mes solidarizuojamės su mokytojais. Mes siekiame pokyčių administracijoje“, – sakė jis.

Mokiniai istorijos mokytoją D.Boguševičių vertino labai palankiai. „Jis savo dalyko ekspertas, sugebėdavo pamokose sudominti ir gerai išdėstyti dalyką, tuo pačiu išmokydamas ne tik istorijos, bet ir gyvenimo pamokų. Todėl jis palaikomas mokinių“, – gimnazistų nuomonę perteikė MT prezidentas.

Kol kas KTU gimnazijos ir universiteto vadovybė atsakymų dėl šios situacijos nepateikė.

KTU komentaras

Kauno technologijos universitetas (KTU), kaip KTU gimnazijos (KTUG) steigėjas, labai atsakingai ir rimtai vertina susiklosčiusią situaciją. Klausimas yra labai jautrus, keliantis daug emocijų, todėl skuboti sprendimai negali būti priimami. Tiek gimnazijos mokiniams, tiek mokytojams, tiek administracijai privaloma laikytis akademinio sąžiningumo principų, darbo tvarkos taisyklių, KTU gimnazijos įstatų.

Šiandien įvyko Universiteto atstovų susitikimai su gimnazijos moksleiviais, tėvais, dalimi mokytojų. Gimnazijos bendruomenė situaciją vertina skirtingai, tačiau matomas noras kalbėtis, aiškintis situaciją tiek šiuo konkrečiu atveju, tiek apskritai apie gimnaziją, administracijos veiklą ir bendrą mikroklimatą. 

Artimiausiomis dienomis bus sušauktas gimnazijos valdybos posėdis. Valdybos nariai, įsigilinę į situaciją, surinkę visą informaciją, išklausę mokinių, mokytojų, administracijos, tėvų atstovų nuomones, priims sprendimus dėl tolimesnių veiksmų.

 NAUJAUSI KOMENTARAI

Mokinė

Mokinė portretas
Labai patinka skaityti suaugusių nuomones ginančias mokytojus. Jūs nesuprantat ką tai reiškia būti mokiniu? Mokykloje(o ypač prestižinėje) neturi būti vietos tokiems “mokytojams”. Ir tai sako mokinys, o ne pasikėlęs suaugęs :) :) :)

cha - juokas pro ašaras

cha - juokas pro ašaras portretas
Akivaizdu, kad tai buvo sąmoningai suorganizuota akcija pakeisti gimnazijos direktorių - juk KTU rektoriaus Baršausko nėra, tai pats laikas "statyti savąjį"

ELIAS

ELIAS portretas
Nežinau ar tiesa, bet girdejau gandus kad buvo pričiuptas SENUKŲ vadovo vaikutis ar anūkėlis... Jei taip, tuomet viskas aišku...
VISI KOMENTARAI 39
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių