„Būsto valdą“ klampina skandalinga renovacija

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Kauniečiai piktinasi, kad namą administruojanti "Būsto valda" nematė renovaciją atlikusios bendrovės akivaizdaus broko. Kodėl? Gal todėl, kad abi bendrovės priklauso tai pačiai "Civinity"?

Pelėsis rūsiuose

Daugiabučių namų renovacija turėtų pagerinti gyvenimo kokybę ir sumažinti šilumos sąskaitas, tačiau "Būsto valdos" administruojamame K.Baršausko g. 65-ajame name ji tik apkartino gyventojų kasdienybę. Jie skundžiasi, kad ne tik gerokai sumažėjo jų balkonai, tačiau rūsiuose apsigyveno pelėsio grybai.

"Pažiūrėkite, koks dabar balkonas. Apsisukti negali. Darbininkai susiaurino turėklų rėmus. Kam paliko tokį didelį tarpą nuo betoninės plokštės?" – stovėdama ką tik atnaujintame balkone piktinosi šio daugiabučio gyventoja.

Dar didesniu gyventojų galvos skausmu po renovacijos tapo rūsiai. Po kiekvieno lietaus į juos bėga vanduo. Tenka nuolat vėdinti atidarius lauko duris.

"Kauno dienos" žurnalistams apsilankius K.Baršausko g. 65-ajame name, į rūsius vedančios durys buvo plačiai pravertos. Įžengus į juos galėjai išvysti permirkusias ir vis dar po paskutinio lietaus šlapias grindis, buvo juntamas ir drėgmės kvapas.

Daugiabučio gyventojai aiškino, kad dėl drėgstančių rūsių kalti naujai įrengti lietvamzdžiai, nes nuo 1,2 tūkst. kv. m ploto stogo surinktas vanduo išleidžiamas visai šalia namo, tad visas vanduo subėga į rūsius.

"Koks čia nubėgimas, jei nėra jokios izoliacijos, pro visur bėga vanduo, o po to – tiesiai į rūsį. Be to, šviesduobėse iki žemės neišbetonuota, tad pro skyles taip pat į rūsį patenka vandens. Seniau iki pat mano sienų buvo asfaltas, dabar įrengė siaurą trinkelių taką, pro kurį irgi sunkiasi vanduo. Aš savo rūsyje net dviračius pakėliau aukščiau, kad nemirktų ir grindų nesiektų. Dabar jau čia tik drėgna, nes viską su skudurais pas save išvaliau. Būna, tiek prilyja, kad net užsemia rūsyje esančius laiptelius", – aiškino K.Baršausko g. 65-ojo namo gyventojas ir pirštu rodė į rūsyje jau nuo drėgmės supelijusius daiktus.

Gyventojai tvarko patys

Turiu visus įrankius ir svarstau, kad man čia reikės rimtai užsiimti. Kita vertus, ar gyventojai turi tvarkyti? Netvarką jie čia padarė.

"Kauno dienos" sutiktas kitas gyventojas buvo pats pasiryžęs sutvarkyti nevykusiai įrengtus lietvamzdžius, kad tiek į jo, tiek į kaimynų rūsius nebesiveržtų vanduo. Vyras pasakojo, kad prie lietvamzdžių buvo pritaisęs papildomus ruberoido vamzdžius, kurie vandenį nukreipė toliau nuo namo pamatų. Toks meistravimo pavyzdys ilgai neatlaikė, kažkas vamzdžius nuėmė. Dabar vyras po lietvamzdžiais patiesęs linoleumo ir lentų – jos bet šiek tiek vandenį nukreipia toliau nuo rūsių.

"Turiu visus įrankius ir svarstau, kad man čia reikės rimtai užsiimti. Kita vertus, ar gyventojai turi tvarkyti? Netvarką jie čia padarė", – piktinosi kaunietis.

Apie drėgstančius rūsius buvo informuota ir daugiabutį  administruojanti bendrovė "Būsto valda". Gyventojų teigimu,  niekas į skundus nesureagavo. Žmonės tik išgirdo, kad viską reikėjo numatyti prieš renovaciją, o ne dabar, kai darbininkai jau susirinko savo įrankius ir projekto brėžinius.

Tačiau gyventojai juk nėra statybininkai, kad patys išmanytų visus techninius reikalavimus ir reikalingus sprendimus. Ir kam tada reikalinga namą administruojanti "Būsto valda"?

Tas pats savininkas

"Kauno dienos" atliktas tyrimas sukėlė pagrįstų abejonių, kad "Būsto valda" visai neatsitiktinai numoja ranka į gyventojų skundus.

K.Baršausko g. 65-ojo namo renovaciją atliko bendrovė "Pastatų ūkio priežiūra". Dienraštis išsiaiškino, kad ši bendrovė, kaip ir namą administruojanti "Būsto valda", priklauso tam pačiam savininkui.

Daugiabučių namų administratorius viešai nurodo, kad priklauso bendrovei "Civinity", o "Pastatų ūkio priežiūros" priklausomybę tai pačiai "Civinity" galima matyti Registrų centre. Šios įstaigos duomenimis, "Pastatų ūkio priežiūra" į "Civinity" rankas papuolė 2013 m. gruodį.

Būsto administratoriaus pareiga – nuolat tikrinti rangovą ir siekti, kad būtų atlikti kokybiški darbai. Kadangi K.Baršausko g. 65-ajame name išlindo nemažai renovacijos broko, tikėtina, kad "Būsto valda", pasirinkdama tam pačiam savininkui priklausantį rangovą, nesugebėjo užtikrinti sklandaus ir kokybiško darbo.

Objektas nepriduotas

Kauno miesto savivaldybės Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis "Kauno dienai" sakė, kad apie semiamų rūsių problemą žino iš gyventojų skundų. Jis patvirtino, kad namas dar nėra atiduota vertinti.

"Kai buvo atvykusi komisija, dar nebuvo iki galo atlikti darbai, kurie buvo numatyti investicijų projekte, todėl dar ir nebuvo galima atiduoti vertinti. Komisija lankėsi per anksti, tačiau rangovas jau siuntė nuotraukas kaip įrodymą, kad tie darbai jau užbaigti. Šiandien liko klausimas dėl rūsių. Aiškinsimės, ar galima atiduoti vertinti rangos darbus. Projekte buvo numatytas natūralus, atidarius langus, vėdinimas rūsiuose, bet šiame name po lietaus drėgsta rūsiai. Reikia aiškintis, ar tai susiję su renovacija", – sakė specialistas.

Jis tikino, kad viešieji pirkimai vykdomi pagal įstatymą, todėl gali laimėti ir tos pačios įmonių grupės atstovas. "Sunku vertinti, reikėtų klausti BETA atstovų, nes per juos vykdomi pirkimai. Šis rangovas yra atlikęs ne vieną daugiabučio atnaujinimo projektą. Pats rangovas pirmiausia yra atsakingas už savo darbus, turi turėti reikiamus atestatus ir pan., o už projekto įgyvendinimą atsakingas techninis prižiūrėtojas", – kalbėjo K.Miškinis, paklaustas apie "Būsto valdos" ir "Pastatų ūkio priežiūros" bendraturčio faktą.

Sąsajų negali būti

Oficialiai užbaigus renovaciją K.Baršausko g. 65-ajame name bus siekiama gauti valstybės paramą. Ją skirsto Būsto energijos taupymo agentūra (BETA). "Kauno diena" pasiteiravo, ar agentūra nėra gavusi skundų dėl nekokybiškai atliktos renovacijos ir kaip vertina faktą dėl "Būsto valdos" ir rangovo priklausomybės tam pačiam savininkui.

BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Edvardas Petrauskas aiškino, kad nusiskundimų dėl minėto daugiabučio renovacijos agentūra dar nėra gavusi. Kadangi dar nėra pateikti dokumentai, todėl valstybės parama taip pat dar nėra suteikta.

"Šis daugiabučio atnaujinimo projektas įtrauktas į savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programą – tai reiškia, kad už šio daugiabučio renovacijos metu atliekamų darbų tarpines vizualines patikras atsakinga Kauno miesto savivaldybė. Tačiau svarbu, kad agentūros specialistai, prieš išmokant valstybės paramą, kaip numato Valstybės paramos teikimo taisyklės, vyksta į objektą įsitikinti, ar visos priemonės yra įgyvendintos. Šiuo atveju BETA specialistai dar nebuvo nuvykę į vizualinę patikrą, tad komentuoti dėl defektų ar neįgyvendintų priemonių neturime pagrindo", – sakė E.Petrauskas.

"Kauno dienai" specialistas paaiškino, kad K.Baršausko g. 65-ojo daugiabučio namo renovacijos projekto pirkimai vyko pagal aplinkos ministro patvirtintą pirkimų tvarkos aprašą. E.Petrauskas teigė, kad būtent šio aprašo vienas iš privalomų priedų yra Tiekėjo sąžiningumo deklaracija.

Joje tiekėjas privalo nurodyti: "Nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su asmeniu, kuris parengė pirkimo dokumentus, vertins šiam pirkimui pateiktus pasiūlymus, arba yra užsakovo numatytas paskirti statybos darbams prižiūrėti."

O ką daryti, jeigu administratorius ir rangovas priklauso tam pačiam savininkui? Tarsi jokių sąsajų negalėtų būti. Galima spėti, kad, teikiant paraišką, "Būsto valda" nenurodė sąsajų su "Pastatų ūkio priežiūra".

"Vertinant šį pirkimą, BETA iš Užsakovo pateiktų dokumentų sąsajų tarp tiekėjo ir užsakovo nenustatė", – sakė BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas E.Petrauskas.

Prižiūrėjo kiti?

Pasak "Būsto valdos" renovacijos projektų vadovo Šarūno Šlekio, gyventojų sprendimu, namui atnaujinti buvo pasirinktas vienas iš dviejų siūlytų priemonių paketų. Jis apėmė fasado šiltinimo darbus, cokolio šiltinimo darbus, stogo dangos keitimą, pastogės perdangos šiltinimą, senų langų keitimą laiptinėse ir rūsiuose, dalies langų keitimą butuose, šildymo punkto renovaciją ir šildymo inžinerijos keitimą, ventiliacijos kanalų valymą, geriamojo vandens sistemų keitimą, elektros instaliacijos keitimą.

"Drenažo sistemos remontas nebuvo įtrauktas į projektą. Gyventojai apie tokią galimybę buvo informuoti, tačiau, kadangi tai nėra valstybės kompensuojama priemonė, jos atsisakė", – teigė daugiabučių namų administratoriaus atstovas.

Anot Š.Šlekio, "Būsto valda" pirmą kartą rūsių drėkimo problemą užfiksavo 2017 m. pabaigoje. Administratorius reagavo į situaciją ir nustatė, kad namo drenažo sistemos pratakumas yra prastas, vienas drenažo šulinys neatlieka savo funkcijos.

"Situacija kartodavosi po liūčių. 2018 m. kovą šiame name atlikti drenažo valymo darbai, po kurių vanduo iš rūsio patalpų atslūgo. Pelėsį sukelia perteklinė drėgmė. Renovacijos metu pakeisti rūsio langai yra sandarūs ir drėgmė pro juos nebeišeina. Šiuo metu reikėtų tiesiog laikyti rūsio langus atvirus, kad drėgmė išgaruotų. Situaciją kol kas apsunkina ir didesnė oro temperatūra ir oro drėgmės lygis", – bandė aiškinti "Būsto valdos" renovacijos projektų vadovas.

Jis patvirtino, kad objektas šiuo metu yra pridavimo Statybos inspekcijai stadijoje. Pagal galiojančius įstatymus, procedūra gali trukti 20 darbo dienų, ji skaičiuojama nuo liepos 30 d.

Paklausus, kodėl darbams atlikti buvo pasirinkta "Pastatų ūkio priežiūra", buvo nurodyta, kad ši bendrovė esą pateikė mažiausią kainą.

"Rangos darbų pirkimo konkursas vykdytas 2014 m. gruodžio mėn., konkurse dalyvavo penki rangovai, laimėjo mažiausią kainą pasiūliusi įmonė UAB "Pastatų ūkio priežiūra". Konkursas atliktas vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. Konkursas ir rangovas buvo patvirtinti BETA, kuri yra kontroliuojanti įstaiga. "Būsto valda" yra projekto administratorius.

Pagal pareigas administratorius reaguoja į gyventojų skundus, pats atlieka vizualines apžiūras ir duoda pastabas rangovui, tačiau darbų kokybės kontrolės funkcijas atlieka valstybės apmokamas, tokiu pat konkurso būdu parinktas ir BETA patvirtintas Statybos techninis prižiūrėtojas, kuris šiuo atveju yra UAB "Bauservis". Įgyvendinus projektą namas yra atiduodamas vertinti Valstybinės statybų inspekcijos komisijai. Atidavimo vertinti procedūra dabar ir vyksta", – komentavo Š.Šlekys.NAUJAUSI KOMENTARAI

Anonimas

Anonimas portretas
Čia iš vokiečių g 50

Anonimas

Anonimas portretas
Pas mus lygiai tas pats padaryta,kaip Baršausko 65. Vien brokas,ta pati Chebra darbavosi...žiauriai nusivyleme tokia"renovacija":-(

kodel STT,FNTT SEIIMO KONTROLIERIUS TYLI?

kodel STT,FNTT SEIIMO KONTROLIERIUS TYLI? portretas
ZMONES TURI MOKETI ISPUSTAS SUMAS UZ KA? KAD KAZKAM REIKIA PINIGU? KIEK GALI ISDURINETI ZMONES SU TARPBLOKINIU SIULIU KASMETINIU REMONTU IS EILES TAI VYKSTA6 METAI SASKAITA BUTUI 200 EURU.GAL LAIKAS INSTANCIJOM APGINT GYVENTOJU INTERESUS IR PATIKRINTI SKAIDRUMA SIOS"IMONES" NES SAVIVALDYBE KURI PAGAL ISTATYMA JA KONTROLIUOTI NIEKO NEDARO. ZMONEMS PATARCIAU NUKENTEJUSIEMS NUO SIOS IMONES RASYTI RASTISKAI SEIMO KONTROLIERIUI,TEGUL PASIRASO NAMO GYVENTOJAI,RASYKIT stt,ir kitom istaigom
VISI KOMENTARAI 31
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių