Virš gaisro nuniokotos Rygos pilies vėl bus iškelta Latvijos vėliava