Tarptautinis trejetas į TKS nuskrido trumpiausiu keliu