Seniausias iš seniausių? Širalis Baba Muslimovas, 1805 – 1973