Rastas myriop nuteisto nacio A. Rosenbergo dienoraštis