Pavojingiausią Žemei asteroidą NASA taranuos 0,44 tonos sviediniu