N. Mandela: po beveik metų pertraukos – prieš televizijos kameras