Apkarpė sparnus: provokatorius Ch. Andersenas - suspenduotas