Vytauto Didžiojo universitete atsisveikinama su prof. B. Vaškeliu