Ūkininkai Kauno kunigų seminarijai dovanojo žemės ūkio gėrybių