Pulkininko J. Vitkaus-Kazimieraičio laidotuvių ceremonija