Pristatyta Karo komendantūrų taikos metu koncepcija