Prezidentei įteiktas garbingiausias skautų apdovanojimas