Prezidentė kalbėjosi su „Sniego susitikimo“ dalyviais