Premjeros pristatymas: U.Bartoševičiūtės „Iš kūno ir kraujo“