Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno 50-asis kunigystės jubiliejus