Paskutinis 2015-2019 metų kadencijos tarybos posėdis