Netvarkomas pavojingas gatvės ruožas Petrašiūnuose