Medalio „Vytauto Didžiojo sosto antspaudas“ pristatymas