Liaudies buities muziejus Rumšiškėse pradėjo vasaros sezoną