Kaunas atsisveikina su profesore R. J. Nadišauskiene