J. Vitkaus-Kazimieraičio palaikai atvežti į Šventų Jonų bažnyčią