Išaiškinta pasibaigusio galiojimo maistu prekiavusi grupuotė