I. Šimonytė susitiko su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi I