G. Jakštas susitiko su protestuojančiais mokytojais