Vieniems - didelės teisės, kitiems - tik sunkios pareigos


2007-09-11
Vieniems - didelės teisės, kitiems - tik sunkios pareigos

Vienas teisinės valstybės prioritetų yra skaidrumas. Būtent dėl to nuolat tobulinami įstatymai, rašomi įvairūs potvarkiai, priimami poįstatyminiai aktai. Tačiau neretai galima pastebėti, kad prie jų puikiai prisiderina ir kitokie dokumentai, skirti ne žmonių gerovei kurti, o atskirų korporacijų ir monopolijų privatiems interesams tenkinti.

Vakarų skirstomieji tinklai - vienas iš ryškiausių pavyzdžių, rašančių savo taisykles, kurios nelabai derinasi su pagrindiniu šalies įstatymu. Prieš penkerius metus gana tyliai pradėję iškeldinti gyventojų elektros apskaitos priemones į gatvę, šiandien Vakarų skirstomieji tinklai jau reikalauja, kad tai padarytų visi vartotojai. Su vartotoju nuspręsta kabėti ultimatyviai - nesutinki, kad tavo skaitiklis būtų iškeldintas ant gatvės stulpo – bus išjungta elektra. Suprantamas VST interesas apsisaugoti nuo elektros vagysčių. Ne paslaptis, kad tokių faktų ir pasitaiko ne taip jau mažai. Tačiau, ieškant sau palankių sprendimų, negalima ignoruoti ir vartotojo. Būtina ieškoti būdų, kurie užtikrintų abipusį tiekėjo ir vartotojų finansinių interesų saugumą. O elektros apskaitos prietaisų priverstinį iškėlimą į gatvę sarkastiškai būtų galima palyginti su reikalavimu savo pinigines laikyti ant prie namų esančio suoliuko. Juo labiau kad vartotojas yra priverčiamas pasirašyti sutartį, kurioje jis įsipareigoja prisiimti visišką atsakomybę už apskaitos įrenginių saugumą. Nors visiems aišku, kad tai neįmanoma, nes tos dėžutės net dorai neužrakinamos. Sugadinti, nuplėšti ar apskritai pavogti į gatvę iškeltus apskaitos prietaisus gali bet kas, kam tik šaus į galvą, – nuobodžiaujantys paaugliai, naktį šlitinėjantys girtuokliai ar paprasčiausi vagišiai. O atsakomybė už viską suverčiama tik vartotojui. Elektros energetikos įstatymo 47 straipsnyje aiškiai nurodyta, kokiais atvejais gali būti nutrauktas elektros energijos tiekimas. Čia nėra nė žodžio apie skaitiklių iškėlimą iš vartotojo patalpų. Tačiau VST ima vardyti savo sukurptus dokumentus ir net nebando gilintis, ar jie parengti įstatymo pagrindu. Ar gali taip būti teisinėje valstybėje?

Bet grįžkime prie skaidrumo. Elektros tiekėjams tokia tvarka tikrai labai patogi. Vartotojas negalės atsukti skaitiklio rodmenų. Nei dieną, nei naktį. Tačiau nepamirškime, kad Vakarų skirstomieji tinklai yra privataus kapitalo, pelno siekianti įmonė, tad kodėl gyventojas turėtų aklai pasitikėti tiekėjo sąžiningumu? Jo rankose – viskas: elektros energijos tiekimas (arba nutraukimas), įkainiai, skaitiklių plombos. Tiekėjas turi visas sąlygas koreguoti rodmenis sau palankia kryptimi. O kokia teisė paliekama vartotojui? Tik viena - besąlygiškai susimokėti už elektros energiją, kurią parodė skaitiklis.

Romualdas Matelis, ekonomistas