Valstybės tarnyboje bus revoliucija?


2010-10-27
Stasys Gudavičius
Valstybės tarnyboje bus revoliucija?

Vidaus reikalų ministerija (VRM) siekia iš esmės pertvarkyti valstybės tarnybą, tačiau nėra garantuota, kad visiems svarbiausiems pasiūlymams bus pritarta.

Siūlo naikinti rezervą

VRM vadovas Raimundas Palaitis naują Valstybės tarnybos įstatymo projektą vadina ambicingu ir netgi revoliuciniu, nes juo iš esmės keičiamos kai kurios jau dvidešimtmetį galiojančios su valdininkija susijusios nuostatos.

Ministerija siūlo panaikinti valstybės tarnautojų rezervą. Tai leistų sutaupyti ne vieną milijoną litų per metus. Jeigu ši nuostata būtų įgyvendinta, netekę darbo valstybės tarnautojai nebeturėtų teisės be eilės gauti naują darbo vietą valstybės tarnyboje, į ją bus patenkama tik laimėjus konkursą.

Kitas kardinalus siūlymas – valstybės tarnautojas, praradęs nepriekaištingą reputaciją, negalės dirbti valstybės tarnyboje. Nepriekaištinga reputacija būtų prarasta padarius šiurkštų pažeidimą. Juo bus laikoma korupcinio pobūdžio veikos požymių turinti veikla, nors už ją valdininkas ir nebus traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn.

Priedų už stažą nereikia

Siūloma atlyginimo priedą skirti tik už labai konkrečius darbus vieną kartą per metus. Numatoma panaikinti dabar mokamus priedus už stažą ir kvalifikaciją, tačiau kvalifikacijos kategorijos išliks.

R.Palaitis paaiškino, kad kasmet bus vertinama, ar valstybės tarnautojas įgyvendino jam keliamus uždavinius, ar gerai atliko savo darbą. Jeigu bus nustatyta, kad dirbta labai gerai, valdininko lauktų iki 20 proc. metinio atlyginimo vienkartinis priedas, jeigu dirbo gerai – iki 10 proc. priedas. Tačiau jeigu būtų konstatuota, kad dirbta blogai ar labai blogai, valstybės tarnautojui grėstų atleidimas iš darbo.

"Atleidimo procedūra supaprastėja, tačiau priėmimo į valstybės tarnybą sistema – ne, nes į visas vietas bus vykdomi konkursai", - tvirtino ministras.

Pasak jo, priedams mokėti bus leista skirti ne daugiau kaip 5 proc. viso darbo užmokesčio fondo. "Taigi nebus taip, kad visi gaus tuos priedus, jeigu viršininkas staiga panorėtų visiems savo pavaldiniams būti labai geras ir dosnus. Tiesiog tam neužtektų pinigų. Todėl bus natūrali atranka, kas išties dirbo labai gerai ir vertas priedo", – teigė R.Palaitis.

Naikinant priedus už ištarnautus metus numatoma užfiksuoti dabartinius valstybės tarnautojų atlyginimus, į kuriuos įeina ir tokio pobūdžio bei kitokie priedai.

Vadovaus neamžinai

Taip pat žadama riboti įstaigų vadovų kadencijas ir juos rotuoti. "Kadencija galėtų trukti ketverius metus, kadencijų skaičių apribojant dviem iš eilės", – svarstė ministerijos vadovas. Taip, pasak jo, būtų išvengta situacijų, kai vadovai savo postuose sėdi po dešimt ir daugiau metų.

Numatoma uždrausti švaistyti tarnybos laiką, pavyzdžiui, jeigu valstybės tarnautojas išrenkamas į savivaldybės tarybą, jis negalėtų, be savo pagrindinio darbo, dirbti dar ir vietinėje valdžioje, turėtų pasirinkti, ar likti valstybės tarnyboje, ar dirbti savivaldoje.

Kiek iš viso dėl reformos galėtų būti sutaupyta lėšų, ministras nedrįso prognozuoti. Jis tik atsargiai užsiminė, kad dėl atleistų karjeros tarnautojų ir visų numatomų pertvarkų galėtų būti sutaupyta iki penktadalio visų valstybės tarnybai skiriamų lėšų.


Gresia politizavimas?

R.Palaitis sutiko, kad siūlomos pertvarkos yra dalinis valstybės tarnybos sistemos politizavimas.

"Normalu, kad karjeros tarnautojai turi vykdyti politinę valią, tas užduotis ir gaires, kurias nustato politikai. Todėl turi būti lankstesnė valstybės tarnybos sistema, kuri leistų vadovams ir atsakingiems pareigūnams objektyviau ir operatyviau įvertinti, kaip vykdomos tos gairės. Nes dabar kartais pasitaiko taip, kad sėdi koks valdininkėlis dvidešimt metų vienoje vietoje, neišsišoka, šį tą dirba, bet neretai tik imituoja darbą, tačiau yra tikras dėl savo darbo vietos, nes niekas iš ten jo neiškrapštys. Tai neteisinga. Turi būti svertai, priverčiantys tą valdininką dirbti, vykdyti nustatytas užduotis", – pabrėžė ministras.

Liberalų ir centro sąjungos deleguotas VRM vadovas nėra tikras, kad visi pateikti pasiūlymai bus priimtini valdančiosios koalicijos partneriams, Vyriausybės nariams, tuo labiau Seimui ir ypač joje dirbančiai opozicijai. "Neabejoju, kad šie pasiūlymai sukels daug ginčų ir aštrių diskusijų. Kokius tris keturis mėnesius dar diskutuosime dėl reformos. Dabar duodame pradžią diskusijoms", – sakė vidaus reikalų ministras.


Vertina skeptiškai

Seimo opozicija patvirtino R.Palaičio nuogąstavimus, kad į siūlomas valstybės tarnybos reformos gaires bus žvelgiama labai atsargiai.

"Aš kai kuriuos tų pasiūlymų vertinu skeptiškai", – dienraščiui sakė opozicinės Socialdemokratų partijos atstovas, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Algirdas Sysas (nuotr.). Pasak jo, dešiniųjų valdžia nori iš esmės sugriauti tą valdininkų skatinimo ir veiklos sistemą, kurią pati sukūrė būdama valdžioje dar prieš 10–14 metų. A.Sysui nepatinka pasiūlymas rotuoti valstybės tarnautojus: "Norint gerai išmanyti, sakykim, socialinius reikalus, reikia ne vienus metus gilintis, aiškintis, kaip sakoma, "atmušti ranką", nes sfera labai sudėtinga. Kas bus, jeigu prasidės rotacija ir po ketverių metų gilinimosi į socialinius reikalus valdininkas staiga bus permestas į kokį nors žemės ūkį?"

Kita vertus, kai kuriuos teikiamus pasiūlymus A.Sysas sutiktų priimti. Pavyzdžiui, dėl įvairių priedų panaikinimo ir kasmečių priedų mokėjimo tik tiems valstybės tarnautojams, kurie labai gerai dirbo. "Bet ir čia galimos problemos. Juk yra galimybė, kad labai gerai dirbančiais bus vadinami tik kokie nors valdžios pataikūnai. Jie ir gaus visus priedus. O kiti bus skriaudžiami, kad ir kaip gerai dirbtų. Todėl, nors šis konkretus pasiūlymas ir svarstytinas, jį reikėtų įgyvendinti labai atsargiai, išdiskutavus visas dėl to galbūt kilsiančias problemas", – sakė socialdemokratas.


Profesinė sąjunga – atsargi

Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga (LVTPS) irgi gana atsargiai vertina VRM pasiūlymus dėl valstybės tarnybos reformos. Tačiau ji savo komentarus žada pateikti artimiausiu metu, kai susipažins su ministerijos siūlomu projektu dėl pertvarkos.

"Mes nustebinti, kad nebuvome supažindinti su tais pasiūlymais, kurie, kaip suprantame, jau įrašomi į įstatymo projektą. Jo dar nematėme, todėl tik atsargiai galime vertinti kai kuriuos teikiamus pasiūlymus", – sakė LVTPS pirmininkės pavaduotoja Rima Kisielienė. Anot jos, kai kurioms nuostatoms profesinės sąjungos nepritarė. Pavyzdžiui, dėl valstybės tarnautojų rezervo panaikinimo. Bet kai kuriuos pasiūlymus, dėl rotacijos, kadencijos arba naujos priedų sistemos, anot LVTPS vicepirmininkės, galima būtų svarstyti.