Teisinio ginčo atomazga - jau šiandien


2007-02-09
Stasys GUDAVIČIUS
Teisinio ginčo atomazga - jau šiandien

Konstitucinis Teismas paskelbs, ar teisinga, kad kandidatus į savivaldybių tarybas gali kelti tik politinės partijos

Jau šiandien paaiškės, ar iki šiol galiojusi tvarka, kurioje nustatyta, kad tik politinės partijos gali kelti kandidatus savivaldybių rinkimuose, neprieštarauja šalies Konstitucijai. Šį klausimą tik vakar pradėjęs nagrinėti Konstitucinis Teismas (KT) itin skubiai paskelbs savo išvadą, nes jau vasario 25 dieną numatyti savivaldybių tarybų rinkimai.

Nedalyvavo vienos pusės atstovai

KT savo vakarykščiame posėdyje ėmėsi skubiai nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo paklausimą, ar Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostata, leidžianti kandidatų sąrašus kelti tik politinėms partijoms, atitinka Konstituciją. Šis paklausimas pateiktas prieš savaitę, kai Vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo teisininko Petro Ragausko skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimo neregistruoti jo kandidatu į Vilniaus miesto tarybą, nes jis pats kėlė savo kandidatūrą, nenorėdamas dalyvauti kokios nors partijos kandidatų sąraše.

KT posėdis buvo neilgas. Mat neatvyko pareiškėjo - Vyriausiojo administracinio teismo - pusės atstovai. Teisėjas Gintaras Kryževičius raštu informavo KT, kad negalės būti posėdyje, nes kaip tik tuo metu Vyriausiajame administraciniame teisme turės nagrinėti kitą su artėjančiais savivaldybių rinkimais susijusią bylą.

Todėl KT posėdyje dalyvavo tik Seimo teisininkai Audronė Ožiūnienė ir Bronius Kleponis, kurie turėjo paaiškinti Teismui, kodėl parlamentas yra priėmęs šiuo metu galiojančią ir KT skundžiamą kandidatų į savivaldą kėlimo tvarką.

Klausinėjo apie Konstitucijos nuostatas

KT teisėjai pateikė Seimo atstovams keletą klausimų. Stasys Stačiokas teiravosi, kokie apribojimai keliant kandidatus į savivaldybę yra numatyti pačioje Konstitucijoje. Tačiau išsamaus atsakymo jis nesulaukė. A.Ožiūnienė tik paminėjo, kad ji mato vieną tokį apribojimą - kandidatuoti į atitinkamos savivaldybės tarybą gali tik toje savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo.

Seimo teisininkai atkreipė dėmesį, kad, pagal Konstituciją, “teisę būti išrinktam nustato Konstitucija ir atitinkami įstatymai”. Todėl Seimas, leidžiantis įstatymus, turi teisę nustatyti tam tikrą tvarką, kas, kaip ir kada gali kelti kandidatus įvairiuose rinkimuose.

“Ar tai reiškia, kad Seimas gali laisvai pasirinkti, kokią sistemą taikyti atitinkamuose rinkimuose?” - klausė teisėjas Vytautas Sinkevičius. Seimo atstovas B.Kleponis į tai atsakė teigiamai, pabrėždamas, kad turi būti paisoma tik Konstitucijoje tiesiogiai numatytų apribojimų. “Konstitucija leidžia Seimui pačiam pasirinkti ir įstatymais nustatyti konkrečią kandidatų kėlimo ir rinkimų organizavimo tvarką, tik įsakmiai nurodo paisyti pačioje Konstitucijoje tiesiogiai nustatytų tam tikrų apribojimų”, - kalbėjo B.Kleponis.

Įstatymų nespėtų pakeisti

Seimo atstovai teigė, kad pagal šiuo metu nustatytą kandidatų kėlimo tvarką įvyko jau 1995, 1997, 2000 ir 2002 metų savivaldos rinkimai. Visą tą laiką kildavo diskusijos ir dėl galimybės pavieniams asmenims ar jų grupėms kelti kandidatus į savivaldybių tarybas, bet Seimas nuolat šiuos pasiūlymus atmesdavo paaiškindamas, kad galiojanti tvarka stiprina partinę sistemą, kuri yra vienas pilietinės visuomenės ramsčių.

Atsakydamas į teisėjos Ramutės Ruškytės klausimą, B.Kleponis informavo, kad Seimui prireiktų dviejų ar trijų mėnesių pakeisti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą. Tuo parlamento atstovas leido suprasti, kad jeigu KT nustatytų, kad įstatymas prieštarauja Konstitucijai, jo fiziškai nebūtų spėta pakeisti iki vasario 25-ąją įvyksiančių rinkimų.

Baigdamas posėdį KT pirmininkas Egidijus Kūris paskelbė, kad bus stengiamasi kuo greičiau atsakyti į užduotą klausimą. “Byla yra susijusi su rinkimais, todėl jos nagrinėjimas buvo paankstintas. Matyt, ir parengti nutarimą ilgai neužtruks. Norėtųsi tikėti, kad jis galėtų būti priimtas rytoj”, - vakar sakė E.Kūris.

Pirmininkas neklydo. Vakar, baigiantis darbo dienai, buvo paskelbta, kad nutarimas šioje byloje bus paskelbtas šiandien, antroje dienos pusėje.