Retėja Kauno socialliberalų gretos


2002-08-01
Violeta GUSTAITYTĖ
Retėja Kauno socialliberalų gretos

Kauno miesto Tarybos narys, socialliberalas Pranas Paškevičius sustabdė savo narystę partijoje.

“Nematau perspektyvos toliau būti šioje partijoje, nes ją ruošiamasi sujungti su socialdemokratais. Apie tai negalvojau, kai partiją kūrėme, - “Kauno dienai” teigė Pranas Paškevičius. - Naujajai sąjungai, pasirodo, reikalingi silpni skyriai. Stengiamasi pašalinti senus socialliberalus, kad jie negalėtų pasipriešinti galimam partijų susijungimui”.

P.Paškevičius tvirtino, jog galutinai neišėjo iš partijos, o tik sustabdė joje savo narystę tik dėl to, kad nebenorėjo daugiau diskusijų. “Prašymą išeiti iš partijos dar būtų svarsčiusi skyriaus taryba, prezidiumas, - sakė P.Paškevičius. - Motyvuotai parašiau, kodėl stabdau narystę partijoje, ir apie tai nenoriu daugiau diskutuoti net su partijos draugais”.

Laikinai Naujosios sąjungos (socialliberalų) Kauno skyriaus pirmininko pareigas einantis Valentinas Kalinauskas patvirtino, jog P.Paškevičius įteikė jam pareiškimą.

“Pranas Paškevičius sustabdė savo narystę partijoje, nes, kaip jis teigė, negalįs toleruoti jam primetamus kaltinimus, kad jis dezorganizuoja partijos veiklą”, - “Kauno dienai” teigė V.Kalinauskas.

Socialliberalų Kauno skyriaus viduje jau senokai prasidėjo trintis. Prieš dvi savaites iš miesto Tarybos socialliberalų frakcijos buvo pašalintas Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas Konstantinas Pesenko. Jis kaltintas, jog nesilaikė partijos nubrėžtų principinių pozicijų, ėmėsi skaldančių partijos skyriaus vienybę ir įnešančių destrukciją veiksmų. Nors partijos prezidiumas rekomendavo K.Pesenko grąžinti į frakciją, iki šiol į prezidiumo rekomendaciją neatsižvelgta.

Liepos 24 dieną savo narystę Naujojoje sąjungoje sustabdė buvęs meras, socialliberalų Kauno skyriaus pirmininkas Erikas Tamašauskas.

Tai jis padarė dėl šeimyninių aplinkybių - pablogėjus žmonos sveikatai. E.Tamašauskas žadėjo daugiau nedalyvauti nei politikoje, nei artėjančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose.

P.Paškevičius neketina pasitraukti iš miesto Tarybos socialliberalų frakcijos. “Kauno miesto gyventojai mane rinko šios partijos sudėtyje, todėl aš privalau įgyvendinti rinkėjams duotus programinius pažadus. Liksiu frakcijoje ir dirbsiu tai, ką esu įsipareigojęs rinkėjams”, - sakė P.Paškevičius.