Politikai savo prestižą ramsto pinigais


2007-06-21
Stasys GUDAVIČIUS
Politikai savo prestižą ramsto pinigais

Skandalingąją rentą buvusiems parlamentarams stumia visos Seimo frakcijos, nepaisydamos neigiamų vertinimų

Itin skeptiškai apie idėją į Seimą nepatekusiems politikams mokėti rentą atsiliepęs Prezidentas Valdas Adamkus niekaip nesugebėtų sustabdyti parlamentarų iniciatyvos tai įteisinti. Šiuo klausimu Seimo nariai gana vieningi ir didžioji dauguma jų pasisako už privilegiją mokėti pinigus iš valstybės biudžeto politikams, neišrinktiems į parlamentą. Todėl jeigu Prezidentas sugalvotų tokį Seimo priimtą įstatymą vetuoti, jis patirtų fiasko, nes veto būtų nesunkiai atmestas.

Rentos į Seimą nepatekusiems politikams įteisinimą griežtai kritikuoja visuomeninių organizacijų atstovai.

Siektų iki 4000 litų

Antradienį vakare Seimo sekretoriate įregistruotos įstatymo pataisos, įteisinančios rentą parlamentarams, neišrinktiems kitai kadencijai. Jau šiandien jos gali būti pristatytos Seimui ir iki liepos 4 dieną pasibaigiančios pavasario sesijos priimtos. Šis projektas numato galimybę gauti tam tikro dydžio rentą kitai kadencijai neišrinktiems Seimo nariams, kai jie neturi kitų valstybiniu socialiniu draudimu apmokestinamų pajamų.

Pagal projektą, jeigu buvęs Seimo narys dirbo parlamente pusę vienos kadencijos, jis turi teisę gauti valstybinę rentą, kuri sudaro 20 procentų Seimo nario pareiginės algos per mėnesį. Jei jis dirbo Seime vieną visą kadenciją - 40 proc. algos per mėnesį, dvi visas kadencijas - 60 proc. algos.

Iki 75 proc. Seimo nario pareiginės algos per mėnesį siekiančią rentą siūloma mokėti buvusiems parlamentarams, kurie dirbo Seime visas tris kadencijas ir daugiau.

Įstatymo projekto rengėjai taip pat siūlo tokio dydžio rentą mokėti ir Kovo 11-osios Akto signatarams, kurių rentą šiuo metu sudaro 50 proc. Seimo nario algos.

Seimo nario atlyginimo vidurkis šiuo metu siekia apie 5 tūkstančius litų neatskaičius mokesčių ir neskaitant dar beveik 5 tūkst. litų, skiriamų kanceliarinėms išlaidoms, transportui ir reprezentacijai.

Todėl rentos dydis svyruotų nuo maždaug 1000 iki 4000 litų.

Projekte siūloma mokėti rentas ir tiems politikams, kurie dirbo Seime ne visą kadenciją. Seimo nario renta nebūtų skiriama, jeigu jis neteko mandato dėl apkaltos.

Siūloma, kad šis įstatymo projektas įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1 dienos.

Jau ėmė “sukti ienas”

Projektą dėl į Seimą neišrinktų politikų rentos pasirašė visų be išimties frakcijų atstovai. Tai reiškia, kad jis greičiausiai sulauktų neabejotino pritarimo, kai bus svarstomas ir priimamas plenariniame posėdyje.

Tiesa, pasigirdus kritiškiems visuomenės atstovų balsams, kai kurios partijos ėmė “sukti ienas”. Opozicinė Naujoji sąjunga paskelbė nepritarianti rentų įteisinimui, nors šios partijos lyderis Artūras Paulauskas pasirašė po projektu. “Esant ypač ryškiai socialinei atskirčiai ir kol visuomenės apklausose Seimo darbas vertinamas neigiamai, rentos buvusiems parlamentarams sukeltų didelį žmonių pasipiktinimą”, - paskelbė Naujoji sąjunga.

Tačiau likusios frakcijos nelinkusios griežtai neigiamai vertinti pasiūlyto projekto ir laukia, kada jis bus svarstomas Seime.

Nebūtų socialiai pažeidžiami

Projekto iniciatorių nuomone, “Seimo nario renta būtų svarbi socialinė garantija, užtikrinanti galimybę buvusiems Seimo nariams aktyviai dalyvauti visuomeniniame ir politiniame valstybės gyvenime, jie nebūtų socialiai pažeidžiami”. Iniciatoriai įsitikinę, kad “tai pakeltų Seimo nario prestižą, skatintų gabius asmenis rinktis politinę veiklą kaip profesiją, o politika, kaip reikšmingiausia visuomenės reikalų tvarkymo sfera, sulauktų gabesnių ir geresnių pretendentų”.

Tačiau Prezidentas ir visuomeninių organizacijų atstovų nuomone, įstatymas dėl rentos politikos užribyje atsidūrusiems Seimo nariams toli gražu nepakels parlamento prestižo ir netgi atvirkščiai - pasitarnaus jo galutiniam sužlugdymui.

“Švelniausia, ką galėčiau pasakyti - nekorektiška. Kai Lietuvos žmonių gyvenimas toks sunkus, pensininkai neturi normalių gyvenimo sąlygų, jiems trūksta pinigų, pirmiausiai privalu rūpintis Lietuvos gyventojų gerove. Vietoje to jie svarsto savo socialinį aprūpinimą”, - sakė Prezidentas V.Adamkus ir pridūrė: “Trumpai ir aiškiai - aš esu griežtai prieš tokį Seimo veiksmą”.

Tai reiškia, kad valstybės vadovas gali pamėginti vetuoti Seimo priimtą įstatymą dėl rentos kitai kadencijai neišrinktiems parlamentarams. Tačiau Prezidento veto gali nueiti perniek, nes Seimo narių didžioji dauguma nusiteikusi tokį įstatymą žūtbūt priimti. Veto atmesti tereikia pusės visų Seimo narių balsų.

Vertina skeptiškai

Visuomeninių organizacijų atstovai gūžčioja pečiais dėl Seimo noro įteisinti rentas buvusiems parlamentarams.

“Transparency International” Lietuvos skyriaus vadovas Rytis Juozapavičius “Kauno dienai” sakė, kad “meilė ir pagarba politikams turi būti matuojama ne pinigais, bet visuomenės požiūriu į juos, be kita ko, išreiškiamu ir per rinkimus”. Pasak R.Juozapavičiaus, jeigu žmonės nebeišrenka tam tikro politiko, tuo aiškiai parodomas neigiamas jo buvusio darbo įvertinimas, kuris negali būti paskatintas rentomis, pensijomis ar kitokiomis išmokomis. Jam šypseną sukėlė projekto iniciatorių įsitikinimas, kad “tai pakeltų Seimo prestižą”. “Galima būtų padaryti taip - užfiksuoti pasitikėjimą Seimu dabar ir pažiūrėti, koks jis bus, kai įstatymas dėl rentų bus priimtas. Jeigu reitingas padidės, viskas tvarkoj. Bet jeigu sumažės, gal tada galėtų būti iš tų iniciatorių išskaičiuota kokia nors materialinė žala dėl to, kad meluota”, - pasiūlė “Transparency International” atstovas.

Dialogo kultūros instituto direktorius Rimantas Meškėnas piktinasi pastebėjimais, kad renta esą būtų viena priemonių kovojant su korupcija. “Esą politikai priversti korumpuotis, nes valstybė jais nepasirūpina, neužtikrindama jiems rentos. Tokia įžvalga, manau, tikrai nusipelno būti įrašyta į priešpaskutinius Lietuvos valstybingumo istorijos puslapius”, - niūriai tvirtina R.Meškėnas.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas “Kauno dienai” yra sakęs, kad politikų planai buvusiems parlamentarams mokėti rentas yra absurdiški ir nepagrįsti jokia logika. “Politikas puikiausiai žino, kad yra išrinktas tik tam tikrai kadencijai. Tai suvokdamas, politikas pats turėtų įsivaizduoti, kad į tam tikras renkamas pareigybes pateko tik laikinai, kad paskui, kai iš tų pareigų bus priverstas išeiti, reikės spręsti, kaip gyventi toliau”, - sakė profsąjungų lyderis.

A.Černiauskui juokingai atrodo, kai “politikas, vos kelerius metus pradirbęs Seime, iki gyvenimo pabaigos gaus privilegijuotą pensiją, nors paprasti žmonės turi sunkiai dirbti po 30-40 metų, kad gautų paprasta pensiją, už kurią net sunku pragyventi”.