Konservatorius siūlo įkurti dar vieną komisiją


2003-07-19
Konservatorius siūlo įkurti dar vieną komisiją

ELTA. Seimo narys konservatorius Jurgis Razma rodo į Prezidentūrą ir siūlo įkurti parlamentinę komisiją, kuri tirtų įtampos, kilusios aplink policijos generalinį komisarą, gilumines priežastis.

Be to, parlamentaro nuomone, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas turėtų nuolat nagrinėti policijos veiklą, tokiu būdu užkertant kelią galimoms spekuliacijoms. J.Razmos nuomone, teisės aktuose reiktų detaliau reglamentuoti policijos santykius su kitomis valdžios struktūromis - Prezidentu, Vyriausybe, vidaus reikalų ministru.

Anot J.Razmos, Seimo komisija turi užtektinai įstatyminių galių apklausti pačius įvairiausius pareigūnus, gauti medžiagą ir pabandyti išsiaiškinti gilumines priežastis, kurios sąlygojo užsitęsusią įtampą, labai nenaudingą pačiai policijai ir visai visuomenei.