Į užsienį bus siunčiama daugiau karių


2005-05-19
Arūnas IVAŠKEVIČIUS
Į užsienį bus siunčiama daugiau karių

Vakar Valstybės gynimo taryba (VGT) pritarė pasiūlymui didinti Lietuvos karių skaičių užsienio misijose

VGT nusprendė pritarti siūlymui maksimalų skaičių karių, kuriuos šiemet Lietuva gali pasiųsti į tarptautines misijas, padidinti dvidešimčia - iki 350-ies. Pasak krašto apsaugos ministro Gedimino Kirkilo, tai susiję su mūsų šalies misija Afganistane, kuriame Lietuva vadovaus Goro provincijos atkūrimo grupei.

Užtikrins saugumą provincijoje

Tokiai grupei vadovauti Lietuva sutiko šių metų sausį gavusi NATO pasiūlymą.

Krašto apsaugos ministerijos vadovybės teigimu, birželį, kai prasidės misija Goro provincijoje, ten bus dislokuota 90-ies kariškių grupė, kurią iki metų pabaigos planuojama padidinti iki 130-ies.

Dabar Afganistane NATO vadovaujamoje Tarptautinių paramos saugumui pajėgų (ISAF) misijoje tarnauja 36 Lietuvos kariai. Anksčiau Seimas buvo leidęs į Afganistaną išsiųsti 70 kariškių. Iš viso ISAF misijoje tarnauja 8 tūkst. karių iš 47 valstybių. Afganistane veikia 20 JAV arba NATO vadovaujamų provincijų atkūrimo grupių.

Lietuva birželį vakarinėje Afganistano Goro provincijoje įkurdins stovyklą, kurioje veiks Lietuvos vadovaujama provincijos atkūrimo grupė. Jos tikslas - kartu su Afganistano kariuomene užtikrinti saugumą provincijoje, stiprinti Afganistano vietos valdžios įtaką, remti policijos pastangas kovoje su nusikalstamumu ir aguonų auginimu, sudaryti sąlygas tarptautinių humanitarinių ir nevyriausybinių organizacijų veiklai.

Galutinį sprendimą priims Seimas

VGT nariai vakar taip pat pritarė siūlymui 2006-2007 metais nustatyti 420-ies bendrą maksimalų į tarptautines misijas siunčiamų Lietuvos karių skaičių. Anot G.Kirkilo, karių skaičiaus didinimas susijęs su bendro Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos bataliono kūrimu NATO vadovaujamoje misijoje Kosove.

Dabartinis dvišalis POLUKRBAT batalionas, kuriame nuo 1999 metų tarnauja Lietuvos būrys, 2006-aisiais padidės kuo 30 iki 100-120-ies.

Šiuo metu misijose užsienyje tarnauja apie 200 Lietuvos karių. Galutinius sprendimus dėl misijose dalyvaujančių karių skaičiaus turės priimti Seimas, kuriam Prezidentas savo dekretais teiks atitinkamus siūlymus.

VGT posėdyje taip pat buvo pritarta Lietuvos principinės kariuomenės struktūros 2006 metais ir planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2011 metais nustatymo įstatymo projektui. Šio įstatymo projektą Seimui teiks Krašto apsaugos ministerija.

Lietuvos išlaidos - 12 mln. litų

Vakar Vyriausybė atliko iš esmės formalų žingsnį ir nusprendė įsteigti Lietuvos vadovaujamą provincijos atkūrimo grupę Afganistano Goro provincijoje, kuri bus pavaldi NATO Tarptautinėms saugumo paramos pajėgoms.

Ministrų kabineto nutarimas būtinas siekiant išspręsti finansinius, struktūrinius, teisinius ir koordinavimo klausimus, kurie kyla steigiant provincijos atkūrimo grupę. Tolesnius steigimo darbus atliks Krašto apsaugos ministerija, o Lietuvos Euroatlantinės saugumo politikos koordinavimo komisija prie Vyriausybės inicijuos reikiamus sprendimus, kurie užtikrintų šios grupės tolesnius poreikius.

Pradinis provincijos atkūrimo grupės steigimo etapas bus finansuojamas iš Krašto apsaugos, Užsienio reikalų ministerijų ir šalių donorių biudžetų. Preliminariais duomenimis, Lietuvos išlaidos Provincijos atkūrimo grupei sudarys apie 12 mln. litų per metus. JAV, Didžioji Britanija ir dar kelios NATO sąjungininkės yra pažadėjusios suteikti materialinę, techninę ir logistinę paramą. Vien Jungtinės Valstijos numato tam skirti 10 mln. dolerių (maždaug 26 mln. litų).