Vietoj padėkos - kaltinimai


2004-03-27
Vietoj padėkos - kaltinimai

Praėjo 14 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos. Lietuvai ir jos žmonėms tai buvo sunkus laikotarpis, kupinas nerimo, nuostolių ir skausmo. Dauguma Lietuvos gyventojų, nepaisydami tautybės, partiškumo ir užimamų pareigų, žengė ryžtingą žingsnį Lietuvos laisvės keliu, stojo saugoti vos atgimusią Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau ar visus dabar prisimename ir deramai vertiname?

Valstybės atkūrėjų gretose buvo ir Lietuvos I pulko vadas pulkininkas Sergejus Madalovas. Jo ryžtingais veiksmais, demonstruojant kompetenciją, pareigingumą ir toleranciją prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skubiai buvo sukurtas Vidaus tarnybos I pulkas. Pulkininkas per du mėnesius parengė Lietuvos jaunuolius ir perėmė Rusijos karių vykdomas funkcijas - nusikaltėlių saugojimą, konvojavimą ir daugybę kitų. Kiek buvo būgštavimų ir gąsdinimų, kad Lietuvos kariškiai nesugebės prižiūrėti nusikaltėlių kalėjimuose - jie bėgs iš įkalinimo vietų, pasipils nauji nusikaltimai. S.Madalovui vadovaujant Vidaus tarnybos I pulko kariams, per dvylika tarnybos metų nepabėgo nė vienas jų saugomas nusikaltėlis. Jiems keturiolika kartų teko malšinti kalinių sukeltas riaušes.

1992 m. liepos mėn., kai už antivalstybinę veiklą Klaipėdoje dislokuotos sovietų jūrų pėstininkų divizijos vadas Ivanas Černych buvo Lietuvos pareigūnų areštuotas ir įkalintas Lukiškių kalėjime, pasklido kalbos, kad Šiaurės miestelio rusų kariai rengiasi šturmuoti Lukiškių kalėjimą ir išvaduoti I.Černych. Tuomet 110 pirmojo pulko karių savanorių buvo pasirengę mūšiui ir atremti galimą šturmą. Gal tai ir sustabdė Rusijos kariuomenės puolimą. Gaila, kad šie mūsų karių, o ypač pulko vado Sergejaus Madalovo nuopelnai liko nepastebėti.

Šiuo metu pulkininkas Sergejus Madalovas puikiai atlieka pareigas, tarnauja Lietuvai ir jos žmonėms.

Todėl man visiškai nesuprantama, apie kokį valstybės griovimą ir policijos žeminimą šių metų vasario 15 dieną televizijos laidoje “Panorama” kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas. Nejaugi taip greitai užmiršti Sergejaus Madalovo nuopelnai Lietuvai?