Teisiniai šokiai aplink Prezidento kėdę


2004-05-04
Stasys GUDAVIČIUS
Teisiniai šokiai aplink Prezidento kėdę

Šiandien Seimas turėtų svarstyti Prezidento rinkimų įstatymo pataisą, draudžiančią per apkaltą nušalintam asmeniui kandidatuoti į valstybės vadovus 

Rolando Pakso galimybė vėl siekti valstybės vadovo posto priklausys nuo Konstitucinio Teismo (KT) apsisprendimo. Seimas žada kreiptis į jį prašydamas įvertinti įstatymą, kuriuo po apkaltos nuo Prezidento pareigų nušalintam asmeniui draudžiama kandidatuoti į valstybės vadovus. Tokį įstatymą Seimas ketina priimti šią savaitę.  

Išbrokavo kelis tūkstančius parašų  

Vakar baigėsi terminas, per kurį pretendentai į prezidentus galėjo pareikšti Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) savo norą dalyvauti birželio 13-ąją rengiamuose pirmalaikiuose rinkimuose. Tai padarė dešimt pretendentų, tarp jų ir per apkaltą nuo Prezidento pareigų nušalintas R.Paksas bei praėjusiuose rinkimuose jam pralaimėjęs Prezidentas Valdas Adamkus.

Prezidento posto taip pat siekia laikinasis Seimo Pirmininkas socialdemokratas Česlovas Juršėnas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė socialliberalė Vilija Blinkevičiūtė, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos pirmininkė Seimo narė Kazimiera Prunskienė, buvęs vyriausiasis euroderybininkas, Vyriausybės kanclerio pavaduotojas nepartinis Petras Auštrevičius, leidėjai Algirdas Pilvelis ir Vitas Tomkus, parlamentaras Julius Veselka. Dešimtąja pretendente vakar įregistruota advokatė Jūratė Zabielaitė.

Kandidatais į prezidentus bus užregistruoti tie pretendentai, kurie iki šeštadienio vakaro surinks ne mažiau kaip po 20 tūkstančių juos remiančių rinkėjų parašų.

Surinktus parašus VRK kol kas įteikė tik Č.Juršėnas. Komisija jau patikrino parašus ir šiandien rengiamame savo posėdyje turėtų patvirtinti Č.Juršėną pirmuoju oficialiu kandidatu į prezidentus.

VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas vakar “Kauno dienai” sakė, kad patikrinus 34 tūkstančius už Č.Juršėną surinktų parašų buvo išbrokuota maždaug 5 procentai. Tai reiškia, kad parašų liks daugiau nei 30 tūkst. To visiškai pakanka, kad vienas socialdemokratų lyderių būtų įregistruotas kandidatu.

V.Adamkaus ir P.Auštrevičiaus atstovai paskelbė, jog parašai yra surinkti, bet kol kas jų nepateikė VRK. Tai turėtų būti padaryta šiandien arba rytoj.  

Įregistravimas gali būti ir panaikintas  

Galutinį kandidatų sąrašą VRK ketina paskelbti gegužės 18 dieną. Jame greičiausiai bus ir R.Pakso pavardė. Tačiau ar ji liks ir birželio 13-ąją balsavimo biuleteniuose, vis dar neaišku.

Šiandien Seimas turėtų svarstyti Prezidento rinkimų įstatymo pataisą, draudžiančią per apkaltą nušalintam asmeniui kandidatuoti į valstybės vadovus. Ji ketinama priimti šiandien arba ketvirtadienį. Kartu turėtų būti priimtas ir Seimo nutarimas dėl kreipimosi į KT, kad šis įvertintų tokios pataisos konstitucingumą. Tokiu atveju priimtojo įstatymo galiojimas sustabdomas, laukiant KT išvados. Pastaroji galėtų būti paskelbta per artimiausias dvi tris savaites.

VRK turi galimybę iki gegužės 31 dienos atšaukti įregistruotą kandidatą, jeigu atsiranda aplinkybių, dėl kurių tai turėtų būti padaryta. Z.Vaigausko teigimu, komisija vadovaujasi galiojančiais įstatymais. Dabar jie leidžia R.Paksą registruoti kandidatu į prezidentus. Tai reiškia, kad jis bus įregistruotas, jeigu pateiks surinktus parašus.

Tačiau jeigu iki gegužės pabaigos įsigalios įstatyminės kliūtys R.Paksui kandidatuoti, VRK gali priimti sprendimą atšaukti jo įregistravimą.  

Abejonės dėl konstitucingumo  

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete vakar buvo diskutuojama, ar Prezidento rinkimų įstatymo pataisos neprieštarauja Konstitucijai ir ar gali būti teikiamos Seimui svarstyti. Po beveik pusantros valandos užtrukusių diskusijų nuspręsta, kad projekto svarstymas ir priėmimas galimas, tačiau kartu turi būti kreipiamasi į KT, siekiant išsiaiškinti tokios pataisos konstitucingumą. Už tokį sprendimą balsavo 6 komiteto nariai - socialdemokratai Juozas Bernatonis, Julius Sabatauskas, Vasilijus Popovas, komiteto pirmininkas Aloyzas Sakalas, taip pat pataisos autorius konservatorius Jurgis Razma bei socialliberalas Eduardas Šablinskas. Keturi komiteto nariai - liberalcentristas Raimondas Šukys, liberaldemokratas Dailis Barakauskas bei Mišriai Seimo narių grupei priklausantys Egidijus Klumbys ir Vytautas Zabiela - balsavo prieš. Seimo vicepirmininkas liberalcentristas Gintaras Steponavičius susilaikė.

“Manau, jog frakcija pritars pataisų pateikimui”, - BNS sakė Socialdemokratinės koalicijos frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė. Ji įsitikinusi, kad bus pritarta ir kreipimuisi į KT.

“Teismas turėtų tarti galutinį žodį, kad niekam neliktų abejonių ir nekiltų aistrų”, - pažymėjo A.Sakalas.

Komiteto posėdyje dalyvavusios Teisės universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėja profesorė Toma Birmontienė pritarė ketinimams kreiptis į KT. Jos nuomone, dėl “konstitucinio reguliavimo spragos” Lietuvoje susidarė “nauja politinė situacija”, kuri verčia priimti teisinius sprendimus.

T.Birmontienė pažymėjo, jog KT turėtų išaiškinti ir jo paties anksčiau vartotų sąvokų “konstitucinė atsakomybė” ir “konstitucinė sankcija” prasmę. Tokias sąvokas KT pavartojo 1999 metais, aiškindamas Seimo Statuto nuostatų, reglamentuojančių apkaltos procesą, konstitucingumą.

R.Šukio nuomone, Konstitucija aiškiai nustato apribojimus kandidatams į prezidentus ir jų negalima plėsti įstatymu, nepaisant apkaltos rezultatų. “Konstitucinė atsakomybė R.Paksui jau yra pritaikyta. Dabar tauta spręs, ar Seimas, kaip tautos atstovybė, pasielgė teisingai, nušalindamas jį nuo pareigų”, - sakė R.Šukys.

Seimo Teisės departamentas taip pat pareiškė abejonių, ar siūlomos pataisos atitinka Konstituciją.  

R.Paksas išplatino pareiškimą  

Tuo tarpu pats R.Paksas vakar išplatino pareiškimą, kuriame jis tvirtina pateiksiąs atnaujintą programą, kurios anksčiau esą jam neleido vykdyti “korumpuotas klanas”. “Tvirtai pareiškiu, kad ketinu dalyvauti Prezidento rinkimuose vedamas ne keršto ar revanšo, o siekio įgyvendinti programą, kuriai pritarė dauguma rinkėjų ir kurios neleido vykdyti korumpuotas klanas, paniekinęs žmonių valią”, - rašoma R.Pakso pareiškime.

Pretendentu į kandidatus pirmalaikiuose valstybės vadovo rinkimuose užregistruotam R.Paksui praėjusią savaitę prokurorai pateikė įtarimus padarius kriminalinį nusikaltimą - sąmoningai atskleidus valstybės paslaptį. R.Paksas kaip liudytojas apklaustas keliuose ikiteisminiuose tyrimuose, tačiau prokurorai neatmeta galimybės, kad nušalinto Prezidento statusas kai kuriose bylose gali keistis iš liudytojo į įtariamojo.

R.Paksas pareiškime teigia, jog klaidinančias prielaidas apie jį skleidžia politikai, “kurių moralumu Lietuvos žmonės galėjo įsitikinti ne tik per Prezidento apkaltą, bet ir per visą 14 metų Lietuvos “prichvatizavimo” istoriją”. “Tie, kurie akcentuoja “kerštą” ir “moralumą”, kažkodėl nutyli svarbiausia - tai, kad žmonės, balsuodami už Prezidentą, kartu balsuoja ir už jo programą, su kuria rinkėjai sieja savo viltis ir lūkesčius”, - rašo R.Paksas.

Jo teigimu, į rinkimus jis einąs “su atnaujinta komanda ir atnaujinta programa, kurioje atsižvelgta į įgytą labai vertingą politinę patirtį, į besikeičiančią situaciją ir Prezidento, kaip šalies vadovo, konstitucinę atsakomybę, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, kai šalies užsienio politika nebeatskiriama nuo šalies vidaus politikos”.

R.Paksas teigia, kad “auganti socialinė neteisybė, valdžios atotrūkis nuo Tautos, nesaugumas, baimė, persekiojimai, politizuota, dvigubų standartų teisėsauga - visa tai rodo, jog Lietuvai būtinos permainos” ir įspėja, jog “Lietuvai būtina atsinaujinti, neleisti įsitvirtinti šalyje antidemokratiniam, policiniam režimui, griaunančiam valstybę ir žmonių pasitikėjimą valdžia”.

R.Paksas pasisakė “už aktyvų Prezidento vaidmenį parlamentinėje politinėje sistemoje”. Jo teigimu, “Lietuvoje per 14 metų net nesusiklostė veiksminga parlamentinė Vyriausybės veiklos kontrolė. Seimas iš esmės virto priedu prie Vyriausybės, tik nominaliai kontroliuojančiu Vyriausybės ir visos vykdomosios valdžios darbą, o tai liudija per visą Nepriklausomybės laikotarpį nusitęsusi ištisa grandinė korupcijos skandalų, įskaitant ir pastaruosius”.