Studentai liko ir be aukštojo mokslo, ir be pinigų


2003-09-11
Aldona KIBIRKŠTIENĖ
Studentai liko ir be aukštojo mokslo, ir be pinigų

Privačią G.Stulpinienės vadybos kolegiją metė visi verslo teisės pirmakursiai 

Jaunuoliai, stodami į privačią Genovaitės Stulpinienės vadybos kolegiją Kaune, tikėjosi joje įgyti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Tačiau tik tapę studentais sužinojo, jog aukštojo mokslo diplomų jie negaus. Pasijutę apgauti visi verslo teisės specialybės pirmakursiai panoro nutraukti su kolegijos steigėja sudarytą sutartį ir atgauti sumokėtus pinigus. To padaryti kol kas jiems nepavyksta, nors sutarties reikalavimų studentai nepažeidė.

Iš pernai įstojusiųjų į privačią kolegiją šiais metais neliko nė vieno studento. 

Penkiolika nusivylusių studentų 

“Stodami į šią kolegiją nustebome, jog sutartyse nurodyta skirtinga pinigų suma už mokslą: vieniems už metus reikia mokėti 2500 Lt, kitiems - 2400, 2200 Lt. Keisčiausia, jog ir kai kurie dėstytojai neslėpė, jog čia prastas mokymo lygis, nekokia kolegijos reputacija.

Tačiau tik tapę studentais sužinojome, jog įgysime ne aukštąjį, o aukštesnįjį išsilavinimą, - pasakojo verslo teisę pasirinkę, bet kolegijoje studijų jau atsisakę pirmakursiai Danas Balnys, Andrius Varanauskas, Karolis Eigėlis ir kiti vaikinai.

Į verslo teisės specialybę įstojo 15 studentų. Visi jie iš kolegijos išėjo, tačiau, jaunuolių tvirtinimu, direktorė pinigų jiems neatiduoda. Inesa Voloskevičiūtė sakė, jog, sudarę sutartis, jaunuoliai už pirmąjį mėnesį sumokėjo po 240 Lt avanso, tačiau jau pirmosiomis dienomis, suvokę, jog studijos jų netenkins, parašė prašymus pinigus grąžinti. “Savininkė mums sakė, jog pati turi daug finansinių skolų, tad pinigų atiduoti negalinti, - pasakojo Inesa. - Mums ne tik žadėti “aukso kalnai”, bet ir buvome raginami atvesti daugiau pirmakursių, net už naujų studentų priviliojimą kai kam siūlyta po 30 litų”.

Buvę kolegijos studentai rodė su direktore sudarytas sutartis, kurioje įrašytas toks punktas: pinigai negrąžinami, jei sutartis nutraukiama po rugsėjo 15 dienos. “Tačiau mes prašymus rašėme jau pirmosiomis mokslo metų dienomis, viską darėme nenusižengdami sutarčiai, todėl pinigų reikalaujame teisėtai, - pasakojo jaunuoliai. - Jei jų neatgausime, būsime priversti kreiptis į teisėsaugos institucijas”.

Inesa, taip pat jos draugė Vaida Pranaitytė, Andrius Varanauskas, kiti jaunuoliai sakė, jog jie prarado vienerius mokslo metus, dabar kur nors stoti jau vėlu. “Patikėjome pažadais, jog įgysime gerą specialybę, tačiau buvome apgauti”, - sakė buvę abiturientai. Kai kuriems jų pavyko pereiti mokytis į Kauno verslo kolegiją.

Dvi programos sužlugo

Iš pernai įstojusiųjų į G.Stulpinienės kolegiją šiais mokslo metais neliko nė vieno studento - visi išėjo mokytis kitur. Šiemet abiturientai buvo kviečiami stoti į verslo organizavimo, verslo teisės ir buhalterinės apskaitos studijų programas. Apsilankę kolegijos patalpose Laisvės al. 50 auditorijas radome tuštutėles, nors pagal tvarkaraštį būsimiesiems verslo organizatoriams pirmakursiams turėjo būti paskaitos. Nebuvo ir pačios steigėjos, kuri pasak studijų skyriuje prie kompiuterio sėdėjusio vyro, išvykusi ir grįš tik penktadienį. G.Stulpinienės sūnumi prisistatęs vyriškis bet kokią informaciją apie kolegiją (ir kur rasti jos steigėją) teikti atsisakė - tai esą privati jo motinos mokykla ir tik ji galinti apie ją pasakoti.

“Pirmakursiai šį reikalą yra gerokai išpūtę”, - tiek tepasakė vyriškis, kai pasakėme, kokiu tikslu atvykome. Šiek tiek kalbesnė buvo čia pat sėdėjusi moteris, pripažinusi, jog buhalterinės apskaitos grupės šiemet sukomplektuoti nepavyko. Taigi, kaip supratome, iš trijų studijų programų sužlugo dvi, o ir būsimųjų verslo organizatorių, kurių auditorijoje neradome, studijos irgi kelia abejonių. Kolegijoje trumpam pasirodžiusi buhalterė su žurnalistais taip pat kalbėti nepanoro - pasakė, jog dirbo kelis mėnesius ir iš darbo išeina. Į klausimą, ar patenkinta buvo savo darbu, atsakė ironiškai: “Labai”.

Genovaitę Stulpinienę žurnalistams vis dėlto telefonu pavyko pakalbinti - ji buvo išvykusi į Salas (Rokiškio r.), kur, Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, ketina steigti kolegijos filialą. Ar tai jai bus leista, priklausys nuo ekspertų, kurie vertins parengtas programas.

Steigėja kaltina konkurentus

“Žinome, jog tai konkurentų darbas. Taip dar nebuvo, jog staiga išeitų visa pirmakursių grupė, - situaciją vertino G.Stulpinienė, kurios teigimu, pirmosiomis mokslo metų dienomis viskas buvę gerai. - Paskui studentus kažkas suglumino, privertė suabejoti kolegijos prestižu. Pinigus buvusiems studentams atiduosiu, kai tik turėsiu, nors to galėčiau ir nedaryti - jie pažeidė sutarties sąlygas”.

Pasak G.Stulpinienės, vienas sutarties punktų teigia, jog vienašališkai nutraukti sutartį ar atsisakyti atskirų sutarties punktų ir sąlygų negalima. Buvo pasamdyti dėstytojai, o dabar, nelikus šios specialybės pirmakursių, jie neteko darbo.

Kolegijos steigėja sakė, jog tai, kad pirmakursiai ją išvadino aferiste, ją žeidžia, to ji nenusipelno. “Kolegija kol kas aukštojo mokslo teikti negali, tačiau manau, jog ateityje tai darysime, turime daug bendrų programų su Šiaulių universitetu”, - sakė pašnekovė.

Kaip “Kauno dieną” informavo Švietimo ir mokslo ministerijos Registro skyriaus vedėjas Vytautas Burokas, G.Stulpinienės vadybos kolegija turi licenciją teikti tik aukštesnįjį išsilavinimą. Anksčiau studentai į minėtas tris studijų programas buvo priiminėjami ir Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Vilniuje. Dabar, sumažėjus studentų ir iškilus abejonių dėl kolegijos statuso, jos studentų turima tik Kaune ir Šiauliuose.

“Apie bakalauro studijas šioje privačioje mokykloje negali būti nė kalbos, - sakė V.Burokas. - Ekspertai nepatenkinamai įvertino šios kolegijos parengtas neuniversitetinių studijų programas, todėl studentai, supratę, jog negaus aukštojo mokslo diplomų, atsiima dokumentus ir nebenori čia mokytis”. Pašnekovo teigimu, ministerijos licencija G.Stulpinienei duota tik mokomajai veiklai, o dėl finansų ji steigėjai jokios įtakos daryti negali.

Privačios kolegijos - be kontrolės

V.Burokas sakė, jog pagal galiojančius įstatymus tokių privačių kolegijų mokymo kokybę turėtų tikrinti apskrities viršininko administracija. Tačiau, Kauno apskrities viršininko administracijos (KAVA) Valstybinės švietimo priežiūros tarnybos specialistės Reginos Vasiliauskienės teigimu, ši sritis jau “išslydo” iš KAVA švietimo tarnybos dėmesio. “Anksčiau, kol dabartinės kolegijos, tarp jų ir privačios, buvo aukštesniosios mokyklos, jomis rūpinomės, - sakė pašnekovė. - Dabar, pertvarkius jų tinklą, ministerija mūsų neįgaliojo jų kontroliuoti, todėl šis švietimo baras paliktas be dėmesio”.

Švietimo ir mokslo ministerijos Aukštesniųjų studijų skyriaus vedėjas Antanas Levickas redakciją informavo, jog G.Stulpinienės kolegijai licencija duota iki 2004 metų. “Tiems studentams, kurie jau priimti, bus leista kolegiją baigti, o vėliau šios mokyklos likimas neaiškus”, - sakė ministerijos atstovas. Jo teigimu, dabar beveik visos aukštesniosios mokyklos reorganizuotos į kolegijas ir jei jos neatitinka reikalavimų, tokiu statusu negali egzistuoti.

G.Stulpinienės kolegijoje vykdomos aukštesniosios studijos, pasak A.Levicko, yra “normos ribose”, tačiau kokybiškos neuniversitetinių aukštųjų studijų programos privati mokykla neįstengė parengti. Lietuvoje pastaruoju metu veikia 16 privačių kolegijų, tačiau studijų lygis ne visose vienodas, ne visos programos yra akredituotos.