Skaičiai * Faktai * Citatos


2002-12-02
Skaičiai * Faktai * Citatos

* Pensijos dirbantiems pensininkams buvo sumažintos 2000 m. gruodį Rolando Pakso Vyriausybės prašymu. Ją palaikė tuometinė valdančioji Seimo dauguma - liberalai ir socialliberalai. Buvo teigiama, kad ši reforma reikalinga “Sodrai” gelbėti nuo bankroto.

* Nauja tvarka įsigaliojo 2001 m. sausio 1 dieną. Pagal ją pensininkui, uždirbančiam daugiau nei 1,5 minimalios mėnesio algos, kuri siekia 645 litus, buvo mokama tik bazinė pensija -147 litai, o uždirbančiam minimalią algą, kuri yra 430 litų, visa pensija.

* “Sodros” duomenimis, apribojus pensijų mokėjimą dirbantiems pensininkams, 2001 m. dirbančių pensininkų sumažėjo 48,7 proc., dirbančių invalidumo pensijų gavėjų - 9,3 proc.

* Apribojus pensijų mokėjimą dirbantiems pensininkams, nemažai jų atsisakė darbo. Garsus operos solistas Virgilijus Noreika netgi buvo išvykęs dirbti į Estiją. Žinomas aktorius Donatas Banionis buvo priverstas dirbti pagal sutartį.

* Lietuvoje yra apie 67 tūkst. dirbančių pensininkų. Tik apie pusei jų mokama ne visa paskirta pensija.

* Pensijos dirbantiems pensininkams Lietuvoje ribojamos nuo 1956 metų.

* Konstitucinis Teismas praėjusią savaitę pripažino, kad Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23 straipsnis prieštarauja Konstitucijos straipsniams, įtvirtinantiems nuosavybės neliečiamumo principą, piliečių teisę gauti senatvės pensijas ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Prašydamas išsiaiškinti, ar dirbantiems pensininkams nepalanki pensijų mokėjimo tvarka neprieštarauja Konstitucijai, kreipėsi Aukštesnysis administracinis teismas.

* Praėjusiais metais dėl pensijų apribojimo dirbantiems pensininkams buvo sutaupyta apie 55 mln. litų. Jie buvo panaudoti bazinėms pensijoms didinti.

* Iš kitų metų “Sodros” biudžeto papildomai reikės skirti 70 mln. litų, kad dirbantiems pensininkams būtų galima mokėti visą pensiją. Jei būtų nuspręsta mokėti visą pensiją ir dirbantiems invalidumo pensininkams, prireiks dar apie 20 mln. litų.

* “Dėl Konstitucinio Teismo sprendimo tampa keblu įgyvendinti pažadą nuo kitų metų sausio didinti mažas pensijas. Gali būti, kad jos bus didinamos tik nuo balandžio”, - sako Seimo Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Parengė Giedrė BUDVYTIENĖ