Šalyje smarkiai sumažėjo jaunimo


2003-07-19
Šalyje smarkiai sumažėjo jaunimo

BNS. Lietuvoje sparčiai mažėja jaunų žmonių - per 13 nepriklausomybės metų jaunuolių iki 30 metų sumažėjo beveik 315 tūkstančiais, arba 19 procentų. Tai - daugiau nei iš viso gyventojų gyvena Panevėžio apskrityje. Vien tik vaikų iki 10 metų amžiaus nuo 1990 iki 2003 metų sumažėjo 201,9 tūkst., arba 35 procentais.

Statistikos departamento duomenimis, šiuo metu mokosi arba studijuoja kas ketvirtas Lietuvos gyventojas. Bendras besimokančio jaunimo skaičius 2002-2003 mokslo metais viršijo 800 tūkst. ir buvo pats didžiausias per pastaruosius tris dešimtmečius. 1990-1991 mokslo metais iš tūkstančio gyventojų mokėsi 185, o 2002-2003 mokslo metais - 233.

Tačiau pastaruoju metu besimokančiųjų daugėja tik aukštosiose mokyklose. 2002-2003 mokslo metais, palyginti su 2001-2002 mokslo metais, studijuojančiųjų kolegijose ir universitetuose padaugėjo 29 tūkst. Tuo tarpu moksleivių bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose sumažėjo 12 tūkst.

2002 metų rudenį aukštųjų mokyklų studentais tapo 70 procentų vidurinių mokyklų abiturientų (2001 metais - 65 proc.), 27 procentai aukštesniųjų ir 5 procentai profesinių mokyklų absolventų. 2002-2003 mokslo metais, palyginti su 2001-2002 mokslo metais, į bakalauro ir magistro studijas priimta 1,7 tūkst. daugiau, o į rezidentūros ir doktorantūros studijas - 2,6 karto daugiau studentų.