Pasveikintas literatūros ir spaudos tyrinėtojas


2005-06-25
Pasveikintas literatūros ir spaudos tyrinėtojas

Pirmadienį Vytauto Didžiojo universitete paminėta šios aukštosios mokyklos Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros katedros profesoriaus humanitarinių mokslų habilituoto daktaro Leono Gudaičio 70-mečio sukaktis. Anot literatūrologės Vandos Zaborskaitės, L.Gudaitis - žmogus, jungiantis savyje tarsi nesuderinamas ypatybes, gal toks vienintelis mūsų kultūros plotuose. Jis ir humanitarinės krypties habilituotas daktaras, ir žurnalistas - žmogus, kuriame nepaprastas mokslininko darbštumas, kruopštumas, tikslumas, didelė savo srities erudicija pinasi su žurnalistiniu operatyvumu, detektyvo instinktu, šmaikštumu, humoro jausmu. O tarp jų skleidžiasi dar ir kiti sugebėjimai bei polinkiai.

VDU Vaclovo Biržiškos skaitykloje pristatyta L.Gudaičio autobiobibliografinė knyga “Spauda ir žmonės”, taip pat atidaryta profesoriaus mokslinių darbų paroda. Literatūros ir spaudos tyrinėtojas yra išleidęs straipsnių rinkinį “Plunksna ir ugnimi”, studijas apie lietuvių literatūrinę spaudą “Platėjantys akiračiai”, “Laiko balsai”, “Permainų vėjai”.

Jubiliejinės popietės metu J.Gudaitis perskaitė pranešimą “Profesorius Jurgis Lebedys - mokslinių ieškojimų skatintojas”.

Literatūros ir spaudos tyrinėtojo Leono Gudaičio septyniasdešimtmečiui skirta paroda taip pat veikia Klaipėdos universiteto Mažvydo skaitykloje.

KD inf.