Pagerbė kardinolo atminimą


2002-11-23
Pagerbė kardinolo atminimą

Vilijampolėje esančioje Šv. Mergelės Marijos koplytėlėje buvo aukojamos šv.Mišios už Jo Eminenciją kardinolą Vincentą Sladkevičių.

Šv.Mišias aukojo artimai su kardinolu bendravę buvęs Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris bei kardinolo sekretorius kunigas Alfonsas Bulota ir Seredžiaus bažnyčios klebonas, daug metų klebonavęs Šiluvoje, Virginijus Lenklaitis. Koplytėlė, kurią savomis lėšomis pastatė velionė Stefanija Stašauskienė ir kurią yra pašventinęs kardinolas, dabar yra globojama kunigo A.Bulotos.

Po šv.Mišių kardinolo giminės, bičiuliai, tarp kurių buvo Prienų “Žiburio” draugijos narių, prisiminimais apie Jo Eminenciją pasidalijo popietėje “Kas nesurašyta knygose apie kardinolą”.

KD inf.