Nusikaltimu įtariamas karininkas atleistas iš tarnybos


2003-07-19
Nusikaltimu įtariamas karininkas atleistas iš tarnybos

ELTA. Laikinai einantis kariuomenės vado pareigas Lauko pajėgų vadas brigados generolas Valdas Tutkus atleido iš pareigų Lietuvos kariuomenės Didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko karininką leitenantą T.D., kuris įtariamas išžaginęs mažametę.

Kaip informavo Lietuvos kariuomenės vadovybės atstovė spaudai, savo įsakymą V.Tutkus suderino su šiuo metu atostogaujančiu kariuomenės vadu generolu majoru Jonu Kronkaičiu. Krašto apsaugos ministrui pateiktas siūlymas atleisti karį iš profesinės karo tarnybos. Ministras siūlymą patenkino.

Kaip jau skelbta, praėjusį savaitgalį karininką sulaikė Jonavos policijos pareigūnai, įtardami mažametės išžaginimu.

Liepos 14 d. Jonavos rajono Apylinkės teismo teisėjas paskyrė kariškiui kardomąją priemonę - suėmimą 15 parų.

Pagal Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą profesinės karo tarnybos ar savanorio tarnybos sutartis gali būti nutraukta ir karys atleidžiamas iš tarnybos krašto apsaugos sistemoje Krašto apsaugos ministerijos ar kariuomenės vadovybės iniciatyva, kai ne žemesnio kaip dalinio vado teikimu kariuomenės vadas nusprendžia ir krašto apsaugos ministras sutinka su motyvais, kad dėl tarnybos interesų karį būtina atleisti.

Laikinai einančio kariuomenės vado pareigas brigados generolo V.Tutkaus nuomone, karininko sulaikymas įtariant padarius nusikaltimą ir ikiteisminis tyrimas neigiamai veikia karių moralę, karinės tarnybos organizavimą, karių drausmę ir kovinį rengimą. Remdamasis šiais motyvais, brigados generolo V.Tutkus pasiūlė krašto apsaugos ministerijos vadovybei leitenantą T.D. atleisti iš tarnybos krašto apsaugos sistemoje. Viceministras Jonas Gečas sutiko su karinės vadovybės siūlymu. KA ministro įsakymu ltn. T.D. nuo liepos 17 d. atleistas iš karinės tarnybos krašto apsaugos sistemoje.

Laikinai einančio kariuomenės vado pareigas lauko pajėgų vado V.Tutkaus nurodymu Lietuvos kariuomenės pajėgų ir dalinių vadai privalo paskelbti jų vadovaujamose pajėgose ir daliniuose tarnaujantiems karininkams Lietuvos kariuomenės vado kreipimąsi. Jame karininkai trumpai supažindinami su rezonansiniu leitenanto sulaikymo faktu ir pabrėžiama, kad poelgis, kuriuo įtariamas karininkas, yra smerktinas ir netoleruotinas.

“Principinė kariuomenės vadovybės nuostata - atleisti iš tarnybos karius, padariusius kario vardą žeminančius veiksmus - bus griežtai taikoma profesinės karo tarnybos karių atžvilgiu kiekvieną kartą ateityje išaiškėjus teisinių ar moralinių nuostatų pažeidimams tarnybos ir ne tarnybos metu”, - rašoma kreipimesi.

Kreipimesi taip pat primenama, kad karininkai privalo visada tinkamai elgtis, nes pagal jų elgesį sprendžiama ne tik apie juos asmeniškai, bet ir apie visą kariuomenę bei krašto apsaugos sistemą.