Našlaičius šiurpina valdininkų abejingumas


2005-11-26
Aldona KIBIRKŠTIENĖ
Našlaičius šiurpina valdininkų abejingumas

Dėl Kauno savivaldybės biurokratų nerangumo būsto neturintys jauni benamiai negali apsigyventi jiems skirtame bendrabutyje

Kaune, Partizanų g. 5, esančiame socialinių paslaugų centre jau įsikūrė Moterų nakvynės namai, Sriubos valgykla, duonos dalijimo punktas. Trijuose aukštuose turėtų apsigyventi našlaičiai, kurie, sulaukę pilnametystės, paliko globos namus. Statybininkai darbus baigė pavasarį, tačiau Savivaldybės valdininkai dėl jiems vieniems žinomų priežasčių našlaičių apgyvendinti neskuba.

Našlaičiai - be pastogės

Iš Kauno savivaldybės vaikų globos namų našlaitė Eglė Kšivickytė išėjo balandžio mėnesį. Dabar ši vidurinėje mokykloje dar besimokanti moksleivė laikinai prisiglaudusi pas draugę, nes neturi nei artimųjų, nei giminių. “Mums buvo žadėta, kad Partizanų gatvėje esančiame name įsikursime vasarį, tačiau jau atsibodo klausytis pažadų, - sako Eglė. - Iš pradžių sakyta, kad nesutvarkyti dokumentai, paskui aiškinta, jog neįrengta elektra. Kas antrą dieną skambinu į Savivaldybę, bet nieko paguodžiančio neišgirstu”.

Eglei ir kitiems jos draugams nesuprantama, kodėl valdininkai tokie abejingi našlaičiams ir kodėl jų neužjaučia. Pasak Savivaldybės globos namų direktorės pavaduotojos Jelenos Ulčenkos, šiuose bendrabučio tipo butuose turėtų apsigyventi 12 jų globotinių. “Visų dokumentai jau seniai sutvarkyti, bet šis procesas labai užtruko. Jaunuoliai skundžiasi, kad jiems jau atsibodo laukti, nors daugelio padėtis tikrai nepavydėtina. Vieni gyvena pas draugus, kiti prašosi vėl priimami pas mus. Bet tokios teisės neturim, mūsų namuose gyvena našlaičiai tik iki 18 metų”, - pasakojo J.Ulčenko.

Dviem pilnametystės sulaukusiems vaikinams - Andriui ir Aliui - vis dėlto globos namuose dar suteiktas prieglobstis. Pedagogai prašė, kad Švietimo ir ugdymo skyrius šiems našlaičiams išimties tvarka leistų laikinai, kol gaus bendrabutį, čia dar pagyventi. Našlaitė Daiva N. iš gausios 5 vaikų šeimos irgi neturi jokios pastogės. Kol kas ji glaudžiasi pas seserį.

Kaltina vieni kitus

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Robertas Stanionis pripažįsta, kad visi našlaičių apgyvendinimo reikalai stringa dėl biurokratinių procedūrų, dėl to, kad kelios žinybos nesureguliavo darbų. Kokie konkretūs trukdžiai ir kas ko nepadarė, pareigūnas, deja, negalėjo įvardyti.

Aprūpinimo būstu skyriaus vyresnioji specialistė Rosita Petraitienė, tvarkanti našlaičių apgyvendinimo reikalus, neslepia, kad buvę globos namų ugdytiniai jos kabineto duris varsto jau seniai. “Jie atėję verkia, pyksta, barasi, bet juos nuraminti sunku. Tai, kas priklauso nuo manęs, padariau, visa kita - ne mano kompetencijoje, - aiškino pašnekovė. - Spalio 25 dieną administracijos direktoriaus įsakymu našlaičiams jau paskirtos patalpos, bet nuomos sutarčių su kiekvienu asmeniu dar negalime pasirašyti”.

Iš viso našlaičiams skirti 45 kambariai, juose apsigyvens 70 visų Kauno globos įstaigų buvusių auklėtinių. Kol kas visiškai apgyvendinti bus du aukštai, trečiajame, pasak pašnekovės, dar yra laisvų vietų. 54 eilėje laukę asmenys esą dėl įvairių priežasčių negali arba patys nenori būti čia apgyvendinti. Vieni dar neturi 18 metų (nors gali būti įrašyti į eilę), kitiems nepatinka gyventi dviese ir pan.

Aprūpinimo būstu skyriaus vedėjas Šarūnas Mandravickas priežastis, dėl kurių našlaičiai dar tebeklebena uždarytas kambarių duris, įvardija savaip: “Mes esam paskutinė instancija, kuri pasirašom nuomos sutartis. Visa kita turėjo atlikti Gyvenamojo fondo administravimo skyrius, kuris privalėjo sutvarkyti teisinius registravimo klausimus, laiku paskirti šio būsto administratorių. Tie darbai atlikti pavėluotai. Dabar administratorius pagaliau paskirtas - bendrovei “Būsto administravimo agentūra” bendrojo naudojimo patalpos jau perduotos”, - sakė Š.Mandravickas.

Kalėdų laukia su nerimu

Statybos skyriaus vedėjo Vigimanto Abramavičiaus teigimu, padėtis komplikavosi todėl, kad keli skyriai nenorėjo prisiimti atsakomybės, darbus stumdė vieni kitiems. “Statybos skyrius rūpinasi tik remontu, o patalpų nedalija. Tolesni būsto sutvarkymo darbai priklauso padaliniui, tiesiogiai atsakingam už našlaičių apgyvendinimą”, - sakė V.Abramavičius. Pasak jo, dar sausio mėnesį statybininkams baigus remontą kreiptasi į Miesto ūkio departamentą, kad būtų inicijuota tolesnė darbų eiga. Reikėjo įvesti elektrą, pasirūpinti dujofikavimu, atlikti kitus techninius darbus, tačiau esą jie buvo uždelsti.

Tik spalio 20 dieną Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta komisija, kuri turėjo patikslinti našlaičiams paskirtų patalpų bendrojo naudojimo plotus. Kol tai nebuvo padaryta, UAB “Būsto administravimo agentūrai”, pasak jos direktoriaus Antano Bakučio, strigo visi tolesni darbai. “Negalėjom tokio pastato priimti administruoti, nes jame buvo išjungta elektra, neturėta net įvadinio elektros skaitiklio. Administracijos direktoriaus įsakymas dėl patalpų perdavimo mums buvo parengtas labai neatsakingai, nenurodytos bendrojo naudojimo patalpos. Kaip galime skaičiuoti mokesčius, neturėdami tokių duomenų? Pareikalavom, kad visa tai būtų sutvarkyta”, - sakė A.Bakutis.

70 našlaičių tikisi, kad Kalėdas jie vis dėlto jau galės švęsti naujuose būstuose. Gal Savivaldybės valdininkai pagaliau liausis kaltinę vieni kitus ir atliks tai, kas jiems priklauso? “Tebesaugau būsto įsikūrimui skirtą pašalpą, kurią gavau palikdama Globos namus. Seniai būčiau nusipirkusi būtiniausius daiktus, bet kol kas neturiu kur jų laikyti. Negi dar per šventes neturėsiu savo kampo”? - svarstė mūsų kalbintoji našlaitė Eglė.