Mecenato gyvenimas panašus į detektyvą


2004-09-30
Ramutė VAITIEKŪNAITĖ
Mecenato gyvenimas panašus į detektyvą

Kauno miesto garbės piliečio Mykolo Žilinsko jubiliejus paminėtas nauja ekspozicija, skulptūriniu portretu ir filmo premjera

Šimtmečio operacija vadinamas Vokietijoje sukauptos ir sovietmečiu į Lietuvą dvidešimt metų dalimis gabentos Mykolo Žilinsko dailės kūrinių kelias. Vakar atidarant mecenato gimimo 100-osioms metinėms skirtą parodą “Dovana jaunystės miestui: nauji atradimai” dailės galeriją papuošė skulptoriaus Stasio Žirgulio sukurtas skulptūrinis Mykolo Žilinsko portretas. Valstybininko, ekonomisto, komersanto, geros meninės nuojautos kolekcininko, turėjusio istoriko ir teisininko diplomus Mykolo Žilinsko gyvenimas ir veikla jubiliejaus išvakarėse buvo paminėti ir gražiame kultūros vakare Vilniuje.

Turiningas ir spalvingas meno mecenato gyvenimas kaitino ir kaitina daugelio vaizduotę, kartais provokuoja šališkas jo veiklos interpretacijas, tačiau neginčijama viena: dailės kūriniai, unikalus knygų rinkinys - materialine išraiška neįkainojamos dovanos tėvynei, praturtinusios jos kultūrą. Pats Mykolas Žilinskas (1904-1992) dažnai kartodavęs: “Meilę Lietuvai reikia darbu įrodyti. Aš gyvenu tam, kad įrodyčiau, ką gali vienas lietuvis, jei jis labai myli Lietuvą”. Galbūt šiuose žodžiuose turėtume ieškoti rakto į atsakymą, kaip subrendo mintis padovanoti 45 metus atkakliai ir azartiškai kauptą dailės kūrinių rinkinį.

Jubiliejinėje ekspozicijoje dovanotoji kolekcija atspindi keturis šimtmečius apimantį garsių Vakarų Europos tapybos mokyklų kūrybinį palikimą. Svarbią vietą užima italų tapyba, kūriniai, didiesiems Italijos dailės centrams atstovaujantys vertingi kūriniai. Lankytojai matys ir didelį vokiečių dailininkų kūrinių rinkinį, talentingų lietuvių dailininkų Prano Domšaičio (1880-1965), Alberto Veščiūno (1921-1979), Vytauto Kasiulio (1918) paveikslus.

Kolekcionavimo aistrą Mykolas Žilinskas išsivežė iš Lietuvos: gražių namų Kaune ir Abromiškių dvaro savininkas iš pradžių norėjo papuošti savo gyvenamąją aplinką. Tačiau vėliau įsitraukė į kolekcionavimą, net ir apsisprendęs kolekciją dovanoti Lietuvai, sunkiai skirdavosi su paveikslais, knygomis, nors niekada neabejojo savo sprendimo teisingumu. Jo namai Berlyne Gneiststrasse 10 a buvo pilni paveikslų, tad muziejininkai pasistengė jubiliejinėje ekspozicijoje, veiksiančioje iki gruodžio 5 d., įrengti “Kolekcininko svetainę”, primenančią M.Žilinsko namų Berlyne aplinką.

Beje, savo namus testamentu mecenatas padovanojo JAV esančiam Lietuvių fondui. Paveldėtojai pardavė juos naujam savininkui, užsibrėžusiam juos pertvarkyti. Galima vadinti laimingu atsitiktinumu, kad senasis namų sargas į remontuojamą namą įsileido daug kartų čia matytą iš Lietuvos atvykusį Nacionalinio dailės muziejaus direktorių Romualdą Budrį ir filmo apie kolekcijos pervežimą kūrėją Gražiną Sviderskytę. Visus namo kampus pažįstančiam R.Budriui pavyko rasti palėpėje užsilikusią nedidelio formato drobę, ant kurios nutapytas Palangos parką primenantis vaizdas. Naujasis paveikslas vakar buvo perduotas M.Žilinsko palikimą saugančiai galerijai, G.Sviderskytės filmas galerijoje bus rodomas nuo spalio.