Karštakošiško sprendimo raibuliai


2002-10-30
Virginija SKUČAITĖ
Karštakošiško sprendimo raibuliai
Nedviprasmiškos formuluotės miesto Valdybos sprendime pagrįstai sukėlė buvusio Naugardiškės kaimo gyventojų nerimą dėl jų prižiūrimo parko likimo

Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus specialistas K.Kvizikevičius, rengęs Valdybos posėdžiui sprendimo projektą, netiksliai įvardijo vietovę, kurioje ketinama grąžinti savininkui jam priklausančią žemę. Sprendime nurodytoje teritorijoje jau 35 metus žaliuoja didžiulis pačių gyventojų sodintas parkas, kurį jie jau ne kartą apgynė nuo ketinimų sunaikinti. Šį kartą į pagalbą gyventojai pasitelkė žiniasklaidą.

Gilios šaknys

Tik prieš kelerius metus Naugardiškės kaimo gyventojai tapo kauniečiais. Sovietmečiu ši teritorija priklausė buvusiai I.Mičiurino sodininkystės - daržininkystės technikumo 1-ajai gyvenvietei. Kai 1959 m. technikumas parengė šios vietovės planą, jame dabartinės parko teritorijos vietoje buvo užrašyta: “Projektuojami žalieji plotai”. Susirinkę gyventojai pasodino technikumo parūpintus medelius, o vėliau juos pirko ir sodino patys. Dabar ten auga maumedžiai, kaštonai ir kiti medžiai. Gyventojai ypač didžiuojasi ketvirčio amžiaus senumo 70-čia ąžuolų.

“Mes ne tik medžius sodinome, - prisimena Naugardiškės senbuvis Vytautas Vasiliauskas. - Iškasėme kelis tvenkinius, kuriuose maudydavosi vaikai, o gaisro atveju ugniagesiai pumpuodavo vandenį. Ši graži teritorija lyg magnetas traukė įvairius viršininkus, norėjusius čia įsikurti. Pirmą kartą į parko teritoriją sovietmečiu pasikėsino Kauno rajono valdžia. Tuomet, 1986 metais, mes parką apgynėme, gavę iš anuometinio Gamtos apsaugos komiteto patvirtinimą, kad ši teritorija skirta gyventojų poilsiui ir sportui”.

Tačiau gyventojams ramybę sudrumstė žinia apie projektuojamą Narsiečių rajoną. Sunerimę dėl parko likimo žmonės kreipėsi į naujus valdininkus, prašydami neliesti parko teritorijos. Bėgo metai, ir tik pernai Kauno miesto taryba nusprendė parko teritorijai (2,3 ha) tarp Mokolų ir Aukštažio gatvių suteikti Naugardiškės parko statusą ir įpareigojo savivaldybės administraciją parengti minėtos teritorijos detalųjį planą.

Šį mėnesį miesto Valdybos sprendimas, kuriame juodu ant balto parašyta apie sprendimą grąžinti parko teritoriją žemės savininkui, anot V.Vasiliausko, viską apvertė aukštyn kojomis, žmonės vėl pakilo į kovą už parko išlikimą.

Klaidų makalynė

Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus specialistas Kastytis Kvizikevičius, rengęs Valdybos sprendimo “Dėl sąlygų detaliesiems planams, kurių planavimo organizatorius yra Savivaldybė, rengimo, tvirtinimo ir išdavimo” papildymo projektą, viename iš punktų nurodė parko teritoriją kaip žemę, grąžintiną jos buvusiam savininkui. Tai sukėlė minėto parko globėjų pasipiktinimą. Aistras kaitino žinia, kad K.Kvizikevičius projektą Valdybai pateikė, nesuderinęs jo su Aplinkosaugos skyriumi, kuris pats rūpinosi, kad čia minimai teritorijai būtų suteiktas Naugardiškės parko statusas.

Nesuprantama ir tai, kodėl Valdybai pateikė svarstyti tik 2,3 ha parko teritorijos, kai savininko žemė užima apie 18 ha. Būtent tokia teritorija, į kurią patenka ir parkas, apibrėžta K.Kvizikevičiaus parodytame plane. Skubotai parengto projekto autorius patikino, kad bet kuriuo atveju parko teritorija ar jos dalis nebus nei dalijama, nei privatizuojama.

Pasirodo, Valdyba, priimdama tiek aistrų sukėlusį netiksliai parengtą sprendimą, juo tik paskyrė šalia minėto parko esančių teritorijų detaliųjų planų organizatorių - miesto savivaldybę. Kartu ji turės pasirūpinti, kad būtų parengtas parko projektas, o teritorija įregistruota kadastro registre. Tuomet gyventojai tikrai galės būti ramūs dėl jo ateities.

Pavojaus nebėra

Aleksoto architektas Juozas Poniškaitis sakė plane nurodysiąs grąžintinų savininkui žemės sklypų ribas jam priklausiusio 18 ha plote. Tuomet žemėtvarkininkai patvirtins pretendento teisę į tuos sklypus. Tik tada savivaldybė inicijuos jų detaliųjų planų parengimą. “Garantuoju, kad parko teritorija išliks, - sakė J.Poniškaitis. - Šitos painiavos galėjo nebūti, jei Valdybai sprendimo projektą rengęs specialistas būtų atidžiau susipažinęs su jam nepažįstama teritorija, kurioje ketinama ieškoti grąžintinos žemės. Beje, rengiant detaliuosius grąžintinų sklypų planus, jie būtinai bus derinami su Aplinkosaugos skyriumi, kuris tikrai neleis sunaikinti parko teritorijos”.

Aplinkosaugos skyriaus vedėjos Marijos Stanikūnienės nuomone, gyventojų protestą sukėlė paskubomis parengtas ir su Aplinkosaugos skyriumi nesuderintas projektas. Kartu ji patikino, kad Naugardiškės parkas išliks, nes aplinkosaugininkai nepasirašys detaliųjų planų, kuriuose būtų pažeistas parko statusas.