Jo Didenybė atsitiktinumas


2002-08-14
Ramutė VAITIEKŪNAITĖ
Jo Didenybė atsitiktinumas
Vieno garsiausių lietuvių išeivijos menininkų Albino Elskaus kūrinių grįžimą tėvynėn lėmė aplinkybių sutapimas

Kaune rengiama paroda “Vitrum Balticum II” pristatys nemažai įdomių meninio stiklo kūrėjų iš viso pasaulio. Tarp garsenybių - JAV gyvenantis Albinas Bielskis-Elskus. Tai pirmoji mūsų pažintis su tautiečio kūrybos originalais. Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus bus pirmasis, kurį praturtins dailininko dovanojami du parodai atsiųstieji kūriniai.

Neįprastas prašymas

Vieną šaltą vasario rytą Kauno dailininkų paramos fondo duris pravėrė garbaus amžiaus ponia. JAV gyvenantis jos giminaitis prašė surasti dailininko Vinco Dilkos tapytą Šv.Kazimiero paveikslą. Jo kopija, nors ir prastokos kokybės, fondo direktorei Daliai Draugelienei iškart priminė, kad originalą ji yra mačiusi, tik išsyk negalėjo atsiminti, kur. Nei M.K.Čiurlionio dailės muziejaus fondai, nei pokalbiai su vyresnio amžiaus dailininkais, menotyrininkais nepadėjo rasti siūlo galo: nuorodos, kur gali būti originalas, vis nebuvo. Tada žvilgsnis nukrypo į Bažnytinio meno muziejų. Kanauninkas Algimantas Kajackas, išgirdęs paveikslo apibūdinimą, patarė pasižiūrėti Kunigų seminarijoje. Paklausę patarimo ir gavę leidimą ieškotojai negalėjo atsidžiaugti: ieškomas kūrinys buvo čia pat. Teliko išpildyti dar vieną šį rebusą užminusio giminaičio prašymą - nufotografuoti paveikslą. Jaunystės metais būtent jis pozavęs dailininkui Vincui Dilkai, Antrojo pasaulinio karo metais tapiusiam šį paveikslą.

“Nors mus lydintis kunigas tuo suabejojo, nes paveikslo metrikoje kaip pozuotojas minimas kitas asmuo, - pasakoja Dalia Draugelienė, - mums įėjus į salę ir pamačius ryto šviesos apšviestą Šv.Kazimiero paveikslą su baltomis lelijomis, ponia Liuda iš nuostabos suplojo rankomis. Portretinis panašumas nekėlė abejonių, pozuotoju tikrai turėjo būti jos giminaitis, dabar JAV gyvenantis pasaulyje plačiai žinomas talentingas dailininkas Albinas Elskus. Tuo galėjo patikėti kiekvienas, pamatęs asmenines dailininko nuotraukas. Su velykiniais sveikinimais išsiuntėme ir paveikslo nuotraukas”.

Padėka ir dovanos

Kadangi paieškos šiek tiek užtruko, laiške jos buvo aprašytos.

Menininkas atsiliepė išsyk. Širdies operacijai besirengiantis, nuo insulto besigydantis dailininkas telefonu kalbėjo gana žvaliai, buvo giedros nuotaikos, dar pridūrė, kad Kauno dailininkų paramos fondo rengiamai knygai apie dailininkus paskyrė 100 dolerių. Jam buvo papasakota ir apie ketinimą Kaune surengti tarptautinę stiklo parodą “Vitrum Balticum II”. Antrąkart dailininkas paskambino jau po širdies operacijos, pranešdamas, kad į parodą siunčiąs du ant stiklo tapytus paveikslus: “Arildą” (dukters portretą) ir “Užmirštą rožę”. Po parodos pageidavo, kad šie kūriniai būtų padovanoti Lietuvai - Nacionaliniam M.K.Čiurlionio dailės muziejui.

Šiomis dienomis ilgai laukta siunta pasiekė Kauną. Kai atrodė, kad jau galima su palengvėjimu atsidusti, nes trapus siuntinys atkeliavo saugiai, užgriuvo visas kalnas formalumų, apie kuriuos nei siuntėjas, nei gavėjai nė nenumanė. Dabar jau visa tai praeitis, tačiau Kauno teritorinės muitinės krovinių posto centro darbuotojus, padėjusius susivokti norminiuose aktuose, kituose dokumentuose, Dailininkų paramos fonde dar ilgai prisimins geru žodžiu. Jų supratingumas ir paslaugumas buvo labai reikalingi.

Sugrįžimas į kelio pradžią

“Labai vertiname šią dailininko dovaną, - sakė Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus vadovas menotyrininkas Osvaldas Daugelis, - abu šie Albino Bielskio-Elskaus kūriniai papildys Pasaulio lietuvių dailės ekspoziciją, kurioje meninio stiklo eksponatų nėra daug”.

Menotyrininkė ir parodos “Vitrum Baltic II” kuratorė Raimonda Kogelytė-Simanaitienė patikslino, kad šio dailininko dalyvavimas parodoje ypač reikšmingas. Antrojo pasaulinio karo metais Albinas Elskus studijavo Kauno taikomosios dailės institute, emigravęs studijas tęsė Aukštojoje technikos mokykloje Darmštadte (Vakarų Vokietija) ir Freiburgo taikomojo meno mokykloje. Kai 1949 m. nuvyko į JAV, dirbo Čikagoje vitražo studijoje, paskui vieneriems metams grįžo į Europą, kad pasitobulintų Paryžiuje. Vėliau mokslus tęsė įvairiose dailės studijose, pats dėstė vitražo ir tapybos ant stiklo disciplinas JAV, Kanados, Japonijos aukštosiose meno mokyklose, parašė knygą apie stiklo meną, jo kūrinių yra solidžiausiuose pasaulio muziejuose, taip pat ir žymiausiame Cornigo stiklo muziejuje, taip pat įvairiose JAV bažnyčiose.

“Mūsų tautietis labiausiai išgarsėjo parodine tapyba ant stiklo, kurią pritaikė parodinėms plaketėms, jose suderino abstrakčią ir itin kruopščią, realistinę vaizdavimo manierą. Žavi keistas, netikėtas konkretaus motyvo ir lygaus, truputį paspalvinto fono derinys. Dailininkas siužetų semiasi iš aplinkos, ant stiklo tapo bites, obuolius, gėles, moters atvaizdus, aktus. Tai vienas labiausiai JAV išgarsėjusių lietuvių menininkų. Būdama parodos “Vitrum Balticum II”, atsidarysiančios Kaune spalio mėnesį, kuratorė, esu labai dėkinga dailininkui Albinui Elskui už atsiųstuosius kūrinius. Jie sukurti prieš 20 metų, labai žinomi, reprodukuoti solidžiuose dailės albumuose. Šioje parodoje su Albino Elskaus kūriniais susitiksime pirmą kartą, - Lietuvoje jo kūryba nebuvo eksponuota”, - patikino Raimonda Kogelytė-Simanaitienė.