Įvertinimas - už daugelio metų triūsą


2003-03-12
Aldona KIBIRKŠTIENĖ
Įvertinimas - už daugelio metų triūsą
Dviem Kauno mokslininkų grupėms įteiktos 2002 metų Lietuvos mokslo premijos

Lietuvos energetikos instituto mokslininkai - hidrologijos laboratorijos vadovas prof. Brunonas Gailiušis, habilituotas daktaras Jonas Jablonskis ir daktarė Milda Kovalenkovienė - garbingo įvertinimo technologijos mokslų srityje sulaukė už darbų ciklą “Lietuvos paviršiniai vandens ištekliai, jų kaita ir naudojimas energetikai ir vandens transportui”. Tai vandens išteklių kompleksinis tyrimas, atliktas 1980-2001 metais. Darbų ciklą sudaro trys tarpusavyje glaudžiai susietos dalys: Lietuvos upių hidrografija, upių nuotėkio tyrimai ir paviršinių vandens išteklių apsaugos naudojimo metodai.

Mokslininkai pateikė naujausius 5400 Lietuvos upių ir upelių hidrografinius duomenis, sukūrė upių bei Kuršių marių vandens išteklių apsaugos ir naudojimo metodus. Dviejuose autorių monografijose, žinyne ir straipsniuose pateikti tyrimo rezultatai bei siūlomi metodai pasižymi taikymo universalumu. Jie nesusieti su viena kuria nors ūkio šaka - gali būti panaudoti gamtosaugos, energetikos, laivybos, melioracijos, rekreacijos ir kitose ūkio sferose.

Technologijos mokslų srityje vaisingi buvo ir Technologijos universiteto Mechanikos fakulteto Šilumos ir atomo energetikos katedros mokslininkų tyrinėjimai. Katedros vedėjas prof. Jonas Gylys, profesoriai Gintautas Miliauskas ir Stasys Šinkūnas savo darbu “Impulso, šilumos ir masės pernešimo procesai termoenergetiniuose objektuose” apibendrino daugiau kaip dvidešimties metų kūrybinius ieškojimus. Darbų cikle pateikiami originalūs daugiamečių teorinių ir eksperimentinių tyrimų, atliktų šiluminės bei branduolinės energetikos termoenergetiniuose įrenginiuose, rezultatai. Pasak mokslininkų, jie įgalina iš esmės padidinti tokių įrenginių darbo efektyvumą, pagerinti jų saugą bei kurti iš principo naujo tipo, žymiai efektyvesnius termoenergetinius įrenginius.

Autorių kolektyvo sukurta nauja dvifazių sistemų tyrimų metodika plačiai taikoma nutekamųjų vandenų valyme, maisto produktų bei naftos perdirbimo srityse, chemijos pramonės įmonėse bei energetiniuose objektuose. Teoriniai bei eksperimentiniai mokslininkų tyrimai apibendrinti keliuose šimtuose mokslinių straipsnių, įvairių konferencijų pranešimuose, vadovėliuose bei monografijose, tyrimų rezultatai įdiegti įvairiuose pramonės ir energetiniuose objektuose. “Lietuvos mokslo premija - didelis mūsų darbo įvertinimas, tokio pripažinimo katedros darbuotojai sulaukė pirmą kartą, - sakė Šilumos ir atomo energetikos katedros vedėjas prof. J.Gylys. - Šioje srityje darbuojamės ir toliau, garbingas apdovanojimas mus skatina dar labiau suaktyvinti mokslinius bei kūrybinius ieškojimus”.